prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

přednosta kliniky – II. interní klinika


telefon: 543 182 252
e‑mail: