prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

přednosta kliniky – II. interní klinika


telefon: 543 182 252
e‑mail:
Školitel

Obor: Vnitřní nemoci

školitel doktorských studentů
Petr Fráňa absolvent 2008, téma: Hodnocení krátkodobých změn srdeční frekvence a krevního tlaku u pacientů s esenciální arteriální hypertenzí
Tomáš Kára absolvent 2004, téma: Variabilita fázového posunu mezi fluktuacemi krevního tlaku a srdeční frekvence: nový marker stability krátkodobé regulace krevního oběhu
Marta Nedbálková absolvent 2014, téma: Metabolický syndrom jako rizikový fakktor u pacientů s náhradou renální funkce se zaměřením na období po transplantaci ledviny
Jan Novák téma: Význam mikroRNA u vybraných kardiovaskulárních onemocnění
Martin Plachý absolvent 2011, téma: Změny autonomních funkcí u pacientů s metabolickým syndromem
Ivan Řiháček absolvent 2004, téma: Srovnání trough/peak poměru kardioselektivních betablokátorů u pacientů s čertvě zjištěnou hypertenzí
Filip Šustr téma: Význam mikroRNA v patofyziologii a diagnostice fibrilace síní
Petr Žák téma: Diabetes mellitus a těhotenství

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info