doc. MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D.

zástupkyně přednosty kliniky pro školství – Klinika dětské neurologie


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

telefon: 532 23 4937, 4996
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 4. 2022
Datum ukončení řízení 1. 1. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Pediatric epileptology
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Martina Bočková, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD. (Klinika detskej neurológie (KDN) LF UK a NÚDCH Bratislava, Slovenská republika)
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 9. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR)
doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D. (Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze)
Professor Mamta Bhushan Singh, MD DM FAAN (Dept of Neurology All India Institute of Medical Sciences New Delhi, Delhi, India)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 11. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info