PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

odborný asistent – Ústav filmu a audiovizuální kultury


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.320
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3204
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jaromír Blažejovský 16. 3. 1957, Ivančice
Pracoviště
 • Ústav filmu a audiovizuální kultury, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, A. Nováka 1, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006: doktorské studium, teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury, Ph.D., Spiritualita ve filmu, Masarykova univerzita
 • 1981: magisterské studium, čeština - občanská nauka, PhDr., Vývoj a proměny českého filmového scénáře 1930-1945, Filozická fakulta Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • 1999 FF MU
 • 1997-1999 interní PGS, FF MU
 • 1985-1997 deník Rovnost
 • 1981-1985 SOU obuvnické Třebíč-Borovina
Pedagogická činnost
 • Úvod do dějin světového filmu
 • Dějiny světového filmu po r. 1945
 • Sovětská filmová avantgarda
 • Kinematografie bývalého Sovětského svazu
 • Andrej Tarkovskij a spiritualita ve filmu
 • Kinematografie střední a jihovýchodní Evropy
 • Asijské kinematografie
 • Kinematografie Latinské Ameriky
 • Kinematografie Afriky, Blízkého východu a Indie
 • Seminář filmové kritiky
 • Český film za normalizace
 • Filmověhistorický seminář
 • Vedení diplomových prací
 • Člen přijímací komise
 • Člen zkušební komise
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spiritualita ve filmu
 • Kinematografie střední a jihovýchodní Evropy
 • Český film za normalizace
Mimouniversitní aktivity
 • 1995-1999 člen rady Asociace českých filmových klubů
 • 1977-1994 člen výboru, lektor a dramaturg Filmového klubu v Brně
Pozvání k přednáškám
 • Listopad 2007: přednáška na Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
 • Podzim 2007: jednosemestrový kurs Dějiny světové kinematografie II na Slezské univerzitě v Opavě
 • Podzim 2006: jednosemestrový kurs Dějiny světové kinematografie I na Slezské univerzitě v Opavě
 • Jaro 2005: jednosemestrový kurs Kinematografie třetího světa na Univerzitě Karlově v Praze
 • 2004: dvě přednášky o latinskoamerických kinematografiích na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • Od r. 2003 pravidelné přednášky v rámci kursu Dějin světové kinematografie na FAMU v Praze
 • 2003 jednosemestrový kurs Kinematografie Balkánu na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • 1996-1997 dvousemestrový kurs Asijské kinematografie na VŠMU v Bratislavě
Vybrané publikace
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Oživení v kinosále. Poznámky k domácím filmům uplynulé sezóny. In Film a doba. Praha: Spolek přátel Filmu a doby, 2020, s. 46-53. ISSN 0015-1068. URL info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Hajducy, Indianie, partyzanci : Śladami wymiany gatunków. Ekrany. Kraków: Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany” Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, roč. 10, č. 4, s. 36-41. ISSN 2083-0874. URL info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Vstanou noví deprivanti. O českých fikčních filmech minulé sezóny. In Film a doba. Praha: Spolek přátel Filmu a doby, z. s., 2017, s. 42-46. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary - Hlavní soutěž jako akční film. In Film a doba. Praha: Spolek přátel Filmu a doby, z. s., 2017, s. 9-14. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Na východ od Západu : mezi upřímností a manýrou. In Film a doba. Praha: Spolek přátel Filmu a doby, z. s., 2017, s. 15-16. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Kim Čong-il uvádí : Učitelka Čchö, režisér Sin a bonviván Kim. Cinepur. Sdružení přátel Cinepuru, 2016, roč. 22, č. 103, s. 52-54. ISSN 1213-516X. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Od lesa do lesa, útěk a samota. Film a doba. Spolek přátel Filmu a doby, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2016, roč. 62, č. 1, s. 50-54. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Zoufalci, zločinci, zklamané ženy : Poznámky nejen k sekci Na východ od Západu. Film a doba. Spolek přátel Filmu a doby, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2016, roč. 62, č. 3, s. 4-6. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Učitelka : My soudruzi si totiž tykáme. Film a doba. Spolek přátel Filmu a doby, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2016, roč. 62, č. 3, s. 58-59. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Mám strašný trable, paní Kodetová : O jednom tvůrčím nezdaru z doby normalizace. Film a doba. Spolek přátel Filmu a doby, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2016, roč. 62, č. 4, s. 28-33. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Sieranevada : Sarmale s mamaligou. Film a doba. Spolek přátel Filmu a doby, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2016, roč. 62, č. 4, s. 72-72, 2 s. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Rytíř ironické věcnosti : Několik výpisků z textů Pavla Švandy. In Host. Host, 2016, s. 4-7, 7 s. ISSN 1211-9938. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Účtující filmy po pětadvaceti letech. In Kopal, Petr a kol. Film a dějiny 5 : Perestrojka/přestavba. Vydání první. Praha: Casablanca; Ústav pro studium totalitních režimů, 2016, s. 177-205. ISBN 978-80-87292-33-4. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Umění pedagogického stylu. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 80-84. ISSN 1213-2144. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Zdraví pozemšťané. Tři poznámky k duchovním souřadnicím normalizační kultury. In Kopal, Petr. Film a dějiny 4. Normalizace. Vyd. 1. Praha: Casablanca; Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 377-396. ISBN 978-80-87292-26-6. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Mechanika, erotika a ironie revolucí podle Miklóse Jancsóa (1921-2014). Film a doba : čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu. Sdružení přátel odborného filmového tisku, 2014, roč. 60, 1-2, s. 16-18. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Zarudlé oči, vřelá upřímnost. Na okraj dobové recepce Všech dobrých rodáků. In Čechová, Briana. Všichni dobří rodáci. Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 2013, s. 140-160. ISBN 978-80-7004-156-7. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Zelené pahorky rumunské. In Vyskočilová, Zuzana. Literatura a média. Vyd. 1. České Budějovice: Tomáš Halama, 2013, s. 119-131. ISBN 978-80-87082-29-4. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Sto tisíc digitálních bojovníků. In Rechlík, Karel; Hanuš, Jiří; Vybíral, Jan. Sensorium Dei. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, s. 159-167. ISBN 978-80-7325-322-6. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Dewesternizující gesto a jiné (ne)akademické hry. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Národní filmový archiv, 2013, roč. 25, č. 1, s. 131-134. ISSN 0862-397X. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Stíny, blesky, Babovřesky. Film a doba : čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu. Sdružení přátel odborného filmového tisku, 2013, roč. 59, 1-2, s. 2-9. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. El condor pasa. Film a doba : čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu. Sdružení přátel odborného filmového tisku, 2013, roč. 59, 3-4, s. 124. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Odumírání. Film a doba : čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu. Sdružení přátel odborného filmového tisku, 2013, roč. 59, 3-4, s. 131. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. V barvách piva, medu a vychlazené vodky. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2011, roč. 23, č. 2, s. 120-124. ISSN 0862-397X. URL info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Vypůjčená imaginace. Po stopách distribučních osudů žánrových filmů. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2011, roč. 23, č. 3, s. 113-135. ISSN 0862-397X. URL info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Z deníku redaktora kulturní rubriky Rovnosti. In Antonín Hošťálek, Blanka Švábová. Novinářem v Brně. 1. vyd. Brno: Moravskoslezský kruh, 2011, s. 148-163, 15 s. ISBN 978-80-254-9623-7. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Přeludná linie alternativy : Poznámky o české kinematografii v sezóně 2010-2011. Film a doba. Praha: Sdružení přátel odb. filmového tisku, 2011, roč. 57, č. 1, s. 2-10. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Od hřejivosti k temnotě - v českém filmu přibývají stíny. Film a doba. Praha: Sdružení přátel odb. filmového tisku, 2010, roč. 56, 2-3, s. 70-79. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Evropa už je tichá, tichá zas. In Deziluze z utopie. 1. vyd. Uherské Hradiště: Městská kina Uherské Hradiště, 2009, s. 42-44. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Hry, lahve a bobule v české kinematografii posledních let. Film a doba. Praha: Sdruž. přátel odborného filmového tisku, 2009, roč. 55, č. 1, s. 2-10. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Mráz pálí z plátna : Na okraj dobové recepce Markety Lazarové. In Marketa Lazarová : Studie a dokumenty. 1. vyd. Praha: CASABLANCA – Václav Žák, 2009, s. 32-48. Filmová mozaika, svazek 1. ISBN 978-80-87292-00-6. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Dobové tance kolem života a díla Otakara Vávry. In Studia Moravica VI Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 229-234. ISBN 978-80-244-1904-6. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Sviť, sviť má hvězdo aneb metafory revoluce. In HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Interpretace ruské revoluce 1917. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, s. 156-161. Dějiny a kultura, sv. 16. ISBN 978-80-7325-150-5. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Niektoré baby majú svoje čaro. Film a doba. Praha: Sdružení přátel odb. filmového tisku, 2008, roč. 54, č. 2, s. 110-111. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Nasilije - siledžijstvo - tiranie! Iluminace. Praha: Národní filmový archiv, 2008, roč. 20, č. 2, s. 109-118. ISSN 0862-397X. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Jací jsou. Film a doba. Praha: Sdružení přátel odb. filmového tisku, 2008, roč. 54, č. 1, s. 60-62. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Jezero Tahoe. Film a doba. Praha: Sdružení přátel odb. filmového tisku, 2008, roč. 54, č. 3, s. 148-149. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Spiritualita ve filmu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 288 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-132-1. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Mrazivé komedie o slabosti a síle. Film a doba. Praha: Sdružení přátel odb. filmového tisku, 2007, roč. 53, č. 4, s. 198-200. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Kontexty nové vlny. Film a doba. Praha: Sdružení přátel odb. filmového tisku, 2007, roč. 53, č. 4, s. 200-202. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Kimovy kombinace. Kino-Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze". Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov, 2006, roč. 10, č. 1, s. 281-286. ISSN 1335-1893. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Ohniví koně a tančící spasitelé ve filmech z 41. MFF v Karlových Varech. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, roč. 4, č. 5, s. 39-42. ISSN 1214-0740. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Balkánské krásky v nesnázích. Film a doba (Čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu). Praha: Sdruž. přátel odborného filmového tisku, 2006, roč. 52, č. 3, s. 137-142. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Smrt fašizmu, sloboda narodu! Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2006, roč. 14, č. 48, s. 18-21. ISSN 1213-516X. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Anděla přísného u brány viděti. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, roč. 4, č. 1, s. 40-41. ISSN 1214-0740. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Poznámky k Metzler Film Lexikonu a jeho české úpravě. Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2006, roč. 14, č. 46, s. 59-61. ISSN 1213-516X. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Objevená pevnina: český exilový film. Film a doba. Praha: Sdruž. přátel odborného filmového tisku, 2005, roč. 51, č. 1, s. 60-61. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Samé smutné filmy. Příběhy s posláním na 40. MFF v Karlových Varech. Film a doba. Praha: Sdruž. přátel odborného filmového tisku, 2005, roč. 51, č. 3, s. 134-138. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Otec Prokop mezi lidojedy. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, roč. 3, č. 1, s. 38-40. ISSN 1214-0740. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Neznáš svaté, tak je nemaluj. Poznámky z jubilejního festivalu v Karlových Varech. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, roč. 3, č. 5, s. 37-40. ISSN 1214-0740. info
 • TARKOVSKIJ, Andrej a Miloš FRYŠ. Krása je symbolem pravdy. Rozhovory, eseje, přednášky, korespondence, filmové scénáře a jiné texty. Příbram: Miloš Fryš, 2005, 456 s. Camera obscura 1. ISBN 80-903678-0-1. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Mistrovy houskové knedlíky aneb Od Markety Lazarové k Sentimentu. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, roč. 2, č. 1, s. 39-42, 2004 s. ISSN 1214-0740. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Tělo a krev podle Mela Gibsona. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, roč. 2, č. 3, s. 36-37. ISSN 1214-0740. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Kupujte si, křesťané, značkové zboží! Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, roč. 2, č. 5, s. 37-39. ISSN 1214-0740. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Žánrové aspekty filmových masakrů. In Žánr ve filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2004, s. 113-120. ISBN 80-7004-116-1. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Top ten po turecku. Film a doba. Praha: Sdružení přátel odb. filmového tisku, 2004, roč. 50, č. 3, s. 135-138. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Čas sluhů (1969 - 1989). In Marta Sylvestrová (ed): Český filmový plakát 20. století. Brno - Praha: Moravská galerie - Ex libris, 2004, s. 106-114. mimo edice. ISBN 80-7027-125-6. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Everybody will be happy (Český sen). Film a doba. Praha: Sdružení přátel odb. filmového tisku, 2004, roč. 50, č. 2, s. 118-120. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Říkej mi Otče aneb Bůh z jezera. Film a doba. Praha: Sdružení pátel odb. filmového tisku, 2004, roč. 50, č. 1, s. 55-57. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Bludné stezky rebelů (Lesní chodci). Film a doba. Praha: Sdružení přátel odborného filmového tisk, 2003, roč. 49, č. 1, s. 40-42. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Víra jako záchrana i pokušení. K novým filmům Krzysztofa Zanussiho. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, roč. 1, č. 1, s. 37-38. ISSN 1214-0740. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Když milenci zmizí, co zůstane? Solaris podle Stevena Soderbergha. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, roč. 1, č. 3, s. 41-43. ISSN 1214-0740. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Now is the Time To Rot Forever. Miklós Jancsó s Films in the Period 1981 to 1991. Kinoeye. 2003, roč. 3, č. 4, s. www.kinoeye.org, 12 s. ISSN 1475-2441. URL info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Prodavač tofu Jasudžiró Ozu. Film a doba. Praha: Sdružení přátel odborného filmového tisk, 2003, roč. 49, č. 3, s. 133-136. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Borba za život - beležki za morala i ideologijata v češkija film sled 1989 g. In Blažejovský, Jaromír - Dimitrova, Slaveja (eds): Homo bohemicus (1-2/2003). Češkoto kino - prostranstva na srešči i razlaki. Sofia: Heron Press, 2003, s. 5-26. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Češkata kinematografija sled 1989 g. ili trjabva da si pomagame. In Blažejovský, Jaromír - Dimitrova, Slaveja: Homo bohemicus (1-2/2003). Češkoto kino - prostranstva na srešči i razlaki. Sofia: Heron Press, 2003, s. 26-34. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. "Kitka" kato mašina za poezija. In Blažejovský, Jaromír - Dimitrova, Slaveja (eds): Češkoto kino - prostranstva na srešči i rozlaki. Homo bohemicus. Sofia: Heron Press, 2003, s. 68-71. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Ostrov. Filmové listy - Projekt 100. Uherské Hradiště: Asociace českých filmových klubů, 2003, s. 90-97. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Sedmero zastavení s Kim Ki-dukem. Film a doba. Praha: Sdruž. přátel odborného filmového tisku, 2002, XLVIII, č. 3, s. 146-149. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Od hořických pašijí k nové spiritualitě. Kinematografické cesty k vyjádřená posvátna. Teologický sborník. Brno: CDK, 2002, VIII, č. 2, s. 7-19. ISSN 1211-3808. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Vznášející se ženy a létající ryby (Arizona Dream). In Filmové listy, projekt 100. Uherské Hradiště: Asociace českých filmových klubů, 2002, s. 18-20. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Bones, bones, bone-eater Věra Chytilová s Pasti, pasti, pastičky (Traps, 1998). Kinoeye, A fortnightly journal of film in the new Europe. 2002, roč. 2, č. 8, s. www.kinoeye.org, 5 s. ISSN 1475-244. URL info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Normalizační film. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2002, XI., č. 21, s. 6-11. ISSN 1213-516X. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Kupte růže z horských strání, hrst azalek růžových (Poznámky k filmům ze Severní Koreje). In Seminář japonských a korejských filmů. Veselí nad Moravou: Městské kulturní středisko, 2002, s. 12-16. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Sestry, bratři, cizinci. Poznámky o nacionalismu a asijských kinematografiích. In Ptáček, Luboš (ed): Nacionalismus a film. Morava ve filmu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, s. 119-126, 7 s. ISBN 80-244-0552-0. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Modus pasivity a spirituální styl Satanského tanga. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 119-127. ISBN 80-210-2657-X. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Má střeva mají devět kliček, má láska kvete v každé z nich. Film a doba. Praha: Sdružení přátel odborného filmového t., 2001, XLVII, č. 3, s. 118-122. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Karnevalová cesta ke spáse. In Filmové listy, Projekt 100. Uherské Hradiště: Asociace českých filmových klubů, 2001, s. 60-65. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Kinematografie zemí bývalé Jugoslávie po roce 1991. In ex-Jugoslávský film. Uherské Hradiště: Asociace českých filmových klubů, 2001, s. 23-30. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Bitva o život (Poznámky k morálce a ideologii českých filmů po roce 1989). Film a doba. Praha: Sdruž. přátel odborného filmového tisku, 2001, XLVII, č. 4, s. 179-184. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Země, nebe, zrcadlo. Poznámky k jedné polaritě ve filmech Andreje Tarkovského. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, s. 125-130. Sborník prací FF MU, Q3. ISBN 80-210-2349-X. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Nahlédnutí do skrytých dějin sovětského filmu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 158-162. Sborník prací FF MU. ISBN 80-210-2349-X. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Mentolky a jiné pálivé sladkosti (Poznámky ke korejské kolekci na 35. MFF Karlovy Vary). Film a doba. Praha: Sdružení přátel odb. filmového tisku, 2000, roč. 46, č. 3, s. 127-130. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Čas a prostor spirituálního filmu. In Priestor vo filme. 1. vyd. Bratislava: Sorosovo centrum súčasného umenia, 2000, s. 193-199. ISBN 80-89009-00-X. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Vítr nás odvane. Film a doba. Praha: Sdružení přátel odb. filmového tisku, 2000, roč. 46, č. 3, s. 124-125. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Kramářská píseň o sestřičce a bratříčkovi. Film a doba. Praha: Sdružení přátel odb. filmového tisku, 2000, roč. 46, č. 4, s. 217-219. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Klíč. Otevřít dveře. Filmové listy - Projekt 100. Uherské Hradiště: Asociace českých filmových klubů, 2000, roč. 6, s. 16-21. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Diskrétní půvab Eskymačky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, 12 s. Q2. ISBN 80-210-2189-6. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Filmy rozšířeného prostoru. In Hranice (ve) filmu. 1. vyd. Praha: Národní filmový archiv, 1999, s. 97-100. ISBN 80-7004-096-3. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Íránský film. Uherské Hradiště: Asociace českých filmových klubů, 1999, 28 s. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Návrat ztraceného syna. Film a doba. Praha: Sdružení přátel odb. filmového tisku, 1999, roč. 45, č. 4, s. 211-212. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Tvořivá naivita Vojtěcha Jasného. Film a doba. Praha: Sdružení přátel odb. filmového tisku, 1999, roč. 45, č. 3, s. 162-163. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Spirituální film mezi racionalitou a vírou. Poznámky k metodě studia díla Andreje Tarkovského. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, 7 s. Q1. ISBN 80-210-1981-6. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Vysněné krajiny. Kino-ikon. Bratislava: Asociácia slovenských filmových klubov, 1998, roč. 3, č. 4, s. 56-59. ISSN 1335-1893. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Stav věcí (Profil rumunské kinematografie). Film a doba. Praha: Sdružení přátel odborného filmového tisk, 1998, roč. 44, č. 3, s. 124-130. ISSN 0015-1068. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Vývoj a proměny českého filmového scénáře 1930-1945. Edited by Milan Suchomel. 1981, 169 s. info

25. 9. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info