Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.


kancelář: 2.44
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6518
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Zuzana Masopustová (* 28. 5. 1981); psychologické poradenství pro rodiče dětí s vývojovými problémy a problémy v chování http://www.poradenstviprorodice.cz/
Pracoviště
 • Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
  Katedra psychologie
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Přehled zaměstnání
 • září 2012 - dosud: Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno - odborná asistentka
 • září 2012 - dosud: Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno - odborná asistentka
 • duben 2012 - dosud: Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno - metodička projektu; koordinátorka služeb pro neúplné a doplněné rodiny
 • 2007 – 2011: Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno - odborná pracovnice
 • 2006 – 2011: Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno - poradenství pro rodiče dětí „s problémy“, vedení podpůrných skupin pro rodiče dětí s autismem
 • 2006 – 2007: Dětská psychiatrická léčebna, Louny - psycholožka
Vědeckovýzkumná činnost
 • DOMOV - Děti, otcové a matky o vývoji http://ivdmr.fss.muni.cz/projekt-domov
Mimouniversitní aktivity
 • 2010 - 2014 - Rada Českomoravské psychologické společnosti
Vybrané publikace
 • MASOPUSTOVÁ, Zuzana. Syndrom excesivního pláče v kontextu rodinného prostředí. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha: Academia, 2009, LIII, č. 5, s. 441-454. ISSN 0009-062X. info
 • MASOPUSTOVÁ, Zuzana a Jana MAREŠOVÁ. Excesívní pláč kojenců. Pediatrie pro praxi, Olomouc: Solen s.r.o., 2008, roč. 9, č. 6, s. 394-397. ISSN 1213-0494. info

10. 10. 2014