PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/6004
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4937
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum zahájení řízení 25. 11. 2015
Datum ukončení řízení 1. 6. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Německé konstrukce s es a jejich české protějšky
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Růžena Kozmová, CSc. (Univerzita sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě)
prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula (Univerzita Řezno)
doc. PhDr. František Štícha, CSc. (Akademie věd ČR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 11. 2016 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. (Ostravská univerzita v Ostravě)
doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková (Slezská univerzita v Opavě)
doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc. (Masarykova univerzita)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 6. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info