Mgr. Bc. Alice Křížová Stuchlíková, Ph.D.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Bc. Alice Stuchlíková, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, Poříčí 7, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008–2011: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta (Speciální pedagogika)
 • 2007–2012: Ph.D. Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta (Výtvarná výchova, státní závěrečná zkouška)
 • 2006–2007: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta (Výtvarná výchova pro střední školy, závěrečná zkouška)
 • 2002–2006, 2010: Bc. Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta (Český jazyk a literatura, Dějiny umění, státní závěrečná zkouška z Dějin umění)
 • 2000–2004: Mgr. Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta (Český jazyk a literatura pro základní školy, Výtvarná výchova pro základní školy, státní závěrečná zkouška)
Přehled zaměstnání
 • 2005–2008: Muzeum města Brna, lektorka a dokumentátorka
Pedagogická činnost
 • 2007–dosud: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vědeckovýzkumné okruhy zájmu: a) profese galerijního pedagoga: vzdělání, pracovní náplň, mezioborové přesahy, kontext; b) zprostředkování umění znevýhodněným skupinám; c) zprostředkování architektury; d) obsahové a formální aspekty kvality galerijněpedagogických interpretačních metodických materiálů (popularizace autorského sousloví aktivní knížka).
 • Participace na kolektivních projektech katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity: 2011 celokatedrový projekt ROKREA, název autorského výzkumného projektu Architektura jako iniciátorka animace; 2010 celokatedrový projekt Rozvoj kreativity ve školní i mimoškolní výtvarné pedagogice, název autorského výzkumného projektu Galerie na cestách za znevýhodněnými skupinami (v rámci projektu mj. organizace dvou konferencí: Brno, Praha).
 • Přednášky na konferencích a odborných setkáních v ČR (výběr: 2007 Městské muzeum a knihovna Čáslav; 2008 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta; 2008 a 2011 Asociace muzeí a galerií České republiky, Brno; 2009 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně; 2010 Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií; 2010 Národní galerie v Praze; 2010 Univerzita Pardubice; 2011 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; 2012 Literární akademie – Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého, Praha) a zahraničí (2010 Museo Tattile Statale Omero, Ancona, Itálie).
Akademické stáže
 • 5.–8. 10., 21.–26. 11. 2009: výzkumný projekt Výběrové zmapování galerijní pedagogiky v Paříži; Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně; místo studijního pobytu: Paříž
 • 17. 9. – 23. 9. 2009: výzkumný projekt Animační metody galerijních pedagogů v anglosaském a románském prostředí; Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně; místa studijního pobytu: Benátky, Vicenza, Urbino, Ancona
 • 31. 10. – 4. 11. 2006: výzkumný projekt Lifelong Learning in European Museums, Grundtvig 3; Netherlands Museums Association; místa studijního pobytu: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Zaandam, s´-Heerenberg

11. 10. 2012