doc. MUDr. Helena Bedáňová, Ph.D.

I. interní kardioangiologická klinika


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Helena Bedáňová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 1. 2014
Datum ukončení řízení 1. 10. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Prevalence a vývoj z dárce přenesené aterosklerózy koronárních tepen u pacientů po transplantaci srdce
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Eva Goncalvesová, PhD. (Národný ústav srdcových a cievných chorob Bratislava)
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. (FN Motol Praha)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 4. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. (FN Motol Praha)
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, PhD. (Národný ústav srdcových a cievných chorob Bratislava)
prof. MUDr. Jan Černý, CSc. (CKTCH Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 5. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info