doc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.


telefon: 543 182 425
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 30. 12. 2020

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 6. 1. 2017
Datum ukončení řízení 1. 12. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Endoskopická diagnostika a terapie pankreatobiliárních onemocnění u osob se změněnou anatomií zažívacího ústrojí po chirurgických výkonech
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc. (Onkologický ústav sv. Alžběty, Bratislava)
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. (II. interní klinika GE a hepatologická FN a LF UP Olomouc)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (Lékařská fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 3. 2017 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. (II. interní GE klinika FN a LF UK Hradec Králové)
Členové prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, Ph.D. (Jurgos s.r.o., Poliklinika Mýtna, Bratislava)
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. (LF UK Plzeň)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Lékařská fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 10. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info