Mgr. Martin Sebera, Ph.D.


Kancelář: bud. A33/334
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 8645
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta sportovních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor habilitace Kinantropologie
Habilitační práce (veřejná část) Časové řady v kinantropologickém výzkumu
Datum zahájení 3. 4. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, PhD. (FSpS MU)
Členové prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. (FTVŠ UK Bratislava)
doc. PaedDr. Renata Klárová, CSc. (FSpS MU)
prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. (FTVS UK Praha)
doc. PaedDr. František Langer, CSc. (FTK UP)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum ukončení 25. 6. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info