prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

přednosta kliniky – Anesteziologicko-resuscitační klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 10. 2004
Datum ukončení řízení 1. 4. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Akutní selhání ledvin v podmínkách intenzívní péče
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jan Pachl,CSc. (UK - 3. Lékařská fakulta Praha)
prof.MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
Složení habilitační komise
Předseda doc. MUDr. Jan Pachl, CSc. (UK - 3. Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. (UK - 3.Lékařská fakulta Praha)
doc. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc. (UK-3.LF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 1. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 17. 12. 2015
Datum ukončení řízení 2. 12. 2016
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 4. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM (Masarykova nemocnice, Ústí nad labem)
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. (LF UK a FN Plzeň)
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. (UNLP a LF UPJŠ Košice, SR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 4. 2016
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 17. 5. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info