Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 29. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Komplexní lokální léčba mozkových metastáz: chirurgie a pooperační stereotaktická radioterapie
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Picture 3 (page 21) and picture 4 (page 22). Pages 48-50, 52-54, 64-67, 69-72, 74-79, 85-88. Listed pictures and listed pages including case report part were excluded due to copyrights of pertinent publishers.
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D. (Neurochirurgická klinika FN v Hradci Králové a LF UK v Hradci Králové)
doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA (Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice)
prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D. (Neurochirurgická klinika LF UP v Olomouci a FN Olomouc)
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D. (Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK, Ústřední vojenská nemocnice Praha)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info