doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.

zástupce přednosty kliniky – Neurochirurgická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 3755, 2190
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 12. 2020
Datum ukončení řízení 1. 11. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Komplexní lokální léčba mozkových metastáz: chirurgie a pooperační stereotaktická radioterapie
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Picture 3 (page 21) and picture 4 (page 22). Pages 48-50, 52-54, 64-67, 69-72, 74-79, 85-88. Listed pictures and listed pages including case report part were excluded due to copyrights of pertinent publishers.
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D. (Onkologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava)
doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBA (Neurochirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 5. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D. (Neurochirurgická klinika FN v Hradci Králové a LF UK v Hradci Králové)
doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA (Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice)
prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D. (Neurochirurgická klinika LF UP v Olomouci a FN Olomouc)
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D. (Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK, Ústřední vojenská nemocnice Praha)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 9. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info