doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Proděkan pro anglické studium a internacionalizaci Lékařské fakulty


Telefon: 532 23 2701
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor habilitace Chirurgie
Habilitační práce (veřejná část) Význam rotace v trojdimenzionálním pojetí skolióz
Datum zahájení 12. 6. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. (Nemocnice Bulovka, Praha)
prof. MUDr. Jan Poul, CSc. (Brno)
doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. (3. LF UK Praha)
doc. MUDr. Luboš Rehák, CSc. (LF UK Bratislava)
Oponenti prof. MUDr. Jan Poul, CSc. (Brno)
doc. MUDr. Luboš Rehák, CSc. (LF UK Bratislava)
doc.MUDr. Valér Džupa, CSc. (3.LF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 11. 2008
Datum zasedání VR fakulty 18. 12. 2008
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 2. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info