doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika traumatologie


e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika traumatologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednosta kliniky

Členství v akademických orgánech

Kolegium děkana Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika traumatologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Docent

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 56682
Interní informace Inet MU IS MU