doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika traumatologie


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení Vědecká rada MU souhlasí s návrhem, návrh předložen ministrovi
Datum zahájení řízení 9. 11. 2020
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 3. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc)
prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. (Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF Univerzity Karlovy v Praze a FN v Motole)
Prof. Dr. Stefan Rammelt ( Fuß & Sprunggelenk Center of Orthopaedics and Traumatology University Hospital Carl Gustav Carus Dresden,)
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 4. 2021
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 5. 10. 2021

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Libor Paša, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 31. 5. 2007
Datum ukončení řízení 1. 1. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Současné možnosti operační terapie při poranění menisků
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. (Fakultní nemocnice Ostrava)
doc. MUDr. Petr Višňa, Ph.D. (2.LF UK -FN Motol Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 11. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Petr Višňa, Ph.D. (2.LF UK -FN Motol Praha)
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. (Fakultní nemocnice Ostrava)
doc. MUdr. david Pokorný, CSc. (1. LF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 11. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info