doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika traumatologie


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Libor Paša, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 31. 5. 2007
Datum ukončení řízení 1. 1. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Současné možnosti operační terapie při poranění menisků
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. (Fakultní nemocnice Ostrava)
doc. MUDr. Petr Višňa, Ph.D. (2.LF UK -FN Motol Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 11. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Petr Višňa, Ph.D. (2.LF UK -FN Motol Praha)
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. (Fakultní nemocnice Ostrava)
doc. MUdr. david Pokorný, CSc. (1. LF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 11. 2007