doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Katedra správního práva a finančního práva
Obor řízení Správní právo a právo životního prostředí
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 12. 2014
Datum ukončení řízení 1. 3. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Nicotnost správního rozhodnutí
Oponenti habilitační práce doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.Labem, Vysoká škola finannční a správní v Praze)
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. (Ústavní soud, Karlova univerzita)
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. (Karlova univerzita v Praze)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 11. 2015 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta)
Členové doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (Právnická fakulta)
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, Ph.D. (Trnavská univerzita v Trnave)
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.Labem, Vysoká škola finannční a správní v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 2. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info