prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

profesor – Oddělení experimentální biologie rostlin


kancelář: bud. C13/119
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3087
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Miloš Barták, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyziologie rostlin
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 5. 1999
Datum ukončení řízení 15. 12. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Aklimace fotosyntézy a produkce rostlin na zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého
Oponenti habilitační práce RNDr. Jiří Šantrůček, CSc. (Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR Č.Budějovice)
doc. Ing. Jan Čermák, CSc. (MZLU - Lesnická fakulta)
prof.RNDr. Elena Masarovičová, DrSc. (UKo Bratislava-Prirodovedecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 11. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc.RNDr. Jan Nauš, CSc. (Palackého univerzita Olomouc, Přírodovědecká fakulta)
prof.Ing. Stanislav Procházka, DrSc. (MZLU Brno)
RNDr. Karel Fiala, CSc. (Ústav ekologie krajony AV ČR, Brno)
prof.RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. (Karlova univerzita Praha, Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 11. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info