doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta humanitních studií UK Praha
Obor řízení Antropologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum zahájení řízení 29. 3. 2004
Datum ukončení řízení 3. 11. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Antropologie občanské společnosti
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc. (UP - Lékařská fakulta)
prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. JUDr. František Vencovský, (VŠE Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 11. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc. (Praha)
prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc. (LF UP Olomouc)
prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc., dr. h. c. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. RNDr. Jan Šteigl, CSc. ( Pedagogická fakulta UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 11. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info