Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.

vědecká, výzkumná a vývojová pracovnice – Pravěká archeologie Předního Východu (PANE)


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. K/212
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5127
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Pracoviště
 • Oddělení pravěké archeologie Předního východu Ústav archeologie a muzeologie
Funkce na pracovišti
 • vědecká, výzkumná a vývojová pracovnice
  vedoucí Oddělení Pravěké archeologie Předního východu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1986-1993: magisterské studium archeologie a historie na FF MU
 • 1994-2002: PGD studium archeologie, Ústav archeologie a muzeologie
Přehled zaměstnání
 • 2002 - Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien
 • 2003 - 2009 odborný asistent (Ústav archeologie a muzeologie, FF MU)
 • od 2009 vědecká, výzkumná a vývojová pracovnice (Ústav archeologie a muzeologie, FF MU)
 • 2005 - 2012 externí vyučující na Katedře archeologie, Fakulta humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni
Pedagogická činnost
 • Evropa v mladší a pozdní době kamenné
 • Paleolit Předního východu
 • Neolit Předního východu
 • Special Topics of the Prehistoric Archaeology of the Near East
Vědeckovýzkumná činnost
 • mezolit a neolit Evropy, štípaná industrie, neolitizace, studium kontaktů a komunikace v pravěku, neolitická architektura, neolit Předního východu, archeohydrologie
Akademické stáže
 • 1991 (3 týdny) - Institut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego v Krakově, Polsko (prof. dr. hab. Janusz Krzysztof Kozłowski, Dr. Krzysztof Sobczyk)
 • 1992, 1994, 1995 (14 týdnů) - Instytut Archeologii i Etnologii PAN ve Varšavě, Polsko (prof. dr. hab. Jacek Lech)
 • 1996 (1 semester) - AKTION Österreich-Tschechische Republik, Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, Rakousko (Univ. Prof. Dr. Gerhard Trnka)
 • 1997 (2 týdny) – Národní muzeum v Budapešti, Maďarsko (Dr. Katalin T. Biró)
 • 1998 (2 týdny) – Damjanich Muzeum v Szolnoku, Maďarsko (Dr. Róbert Kertész)
 • 1998/1999 (2 semestry) - DAAD-Stipendium, Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität zu Köln, Německo (Prof. Dr. Andreas Zimmermann)
 • 1999 (2 týdny) - Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie der Römischen Provinzen, Universität Bern (Dr. Ebbe H. Nielsen)
 • 2003 (2 měsíce) – DAAD-Stipendium, Orient Abteilung des DAI in Berlin, Institut für Vorderasiatische Archäologie an der Freien Universität in Berlin, Německo (Doz. Dr. Klaus Schmidt)
 • 2015-2018 - Humboldtova nadace (Stipendium für erfahrene Wissenschaftler), Freie Universität, Institut für Vorderasiatische Archäologie (Prof. Susan Pollock)
Archeologické výzkumy v zahraničí
 • 1988-1994 jako student: Polsko, Rakousko, Německo (celkem 11 měsíců)
 • 1996-2002 Rakousko (jako supervisor, 6 měsíců), Sýrie (jako Field co-director, 9 měsíců)
 • 2005-2010 vedoucí archeologické mise v Sýrii (Tell Arbid Abyad)
 • 2013-2017 terénní prospekce na Krétě (projekt Oxa-KALARA)
 • 2017 terénní prospekce v Ománu (příprava projektu)
Projekty
 • 1993-1995 „The Upper Palaeolithic site of Alberndorf (Lower Austria)“ (Univ. Prof. Dr. Gerhard Trnka, Universität Wien)
 • 1995-1997 „Pravěká sociokulturní architektura na Moravě“ (prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc., Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně)
 • 1997-2002 „Bearbeitung und Auswertung der Archäologischen Untersuchungen und Funde der mittelneolithischen Kreisgrabenanlage und Siedlung von Kamegg, Niederösterreich (Grabungen 1981-1996)“, (Univ. Prof. Dr. Gerhard Trnka, Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien)
 • 1998-2000 „Absolute Chronology for Early Civilisations in Austria and Central Europe using C-14 Dating with Accelerator Mass Spektrometry“ (Dr. Dr. Peter Stadler, Naturhistorisches Museum Wien)
 • 1998-2001 „Körös Culture Environment, Settlement and Subsistence“, Interdisciplinary project at Ecsegfalva, County Békés, Hungary (prof. Alasdair Whittle, School of History and Archaeology, University of Wales, Cardiff, Great Britain; Dr. István Zalai-Gál, Institute of Archaeology, Budapest, Hungary; Dr. Pál Sümegi, Department of Geology and Palaeontology, Szeged University, Hungary)
 • 1998-2001 „Vedrovice – pohřebiště kultury s lineární keramikou“ (prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc., Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně)
 • 2001-2003 „Analýza neolitického sídliště v Mohelnici u Zabřehu”, (Prof. S. Stuchlík, AU AV ČR v Brně)
 • 2004-2006 „Němí svědkové - Zpracování nálezů štípané industrie z lokality Tilbes Höyük (provincie Urfa, JV Turecko)“ A8021401 (Doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc., OÚ AV ČR v Praze)
 • 2005-2010 „Výzkum sociálních struktur zemědělského pravěku“ Výzkumný záměr MSM Ident. kód: 0021622427 (prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., Ústav archeologie a muzeologie, FF MU Brno), spoluřešitel projektu v Sýrii
 • 2006-2008 „Frühbauerliches Leben vor 7000 Jahren“ Das FWF Projekt P18980-G02, (Doz. Dr. E. Lenneis, Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien)
 • 2007-2011 „The Early Neolithic in Bavaria“ (Prof. Alasdair Whittle a Dr. Daniela Hoffman, School of History and Archaeology, University of Wales, Cardiff, Great Britain)
 • 2008-2011 „The first farmers of Central Europe: diversity in LBK lifeways“ (Prof. Alasdair Whittle, Penny Bickle and Linda Fibiger, University of Wales, Cardiff, Robert Hedges, Linda Reynard and Daniela Hofmann, Oxford University, Graham Pearson and Alexander Bentley, Durham University, Great Britain), AHRC-funded project (grant number AH/F018126/1)
 • 2010-2014 "Cultural Evolution of Neolithic Europe (EUROEVOL)" (Dr. Tim Kerig and Prof. Stephen Shennan, University College London, Great Britain)
 • 2012-2015 spoluřešitelka projektu OP VK "Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové a mezinárodní spolupráce" (dr. Ludmila Kaňáková-Hladíková, Ústav archeologie a muzeologie FF MU)
 • 2014-2017 řešitelka projektu „Research on the archaeological material of the Khabur Basin Project, Syria“, Yale University - Masarykova univerzita (spolu s Prof. Frank Hole, Department of Anthropology, Yale University, Memorandum of Understanding August 2014)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2003: Cena Jana Rulfa, 1. místo v soutěži o nejlepší práci v oboru archeologie autorů do 36 let
 • od roku 1987 členka České archeologické společnosti AV ČR
 • od roku 2001 členka „Deutsche Orient-Gesellschaft“
 • od roku 2012 členka a spoluzakladatelka mezinárodní vědecké platformy "Neolithic Pottery of Mesopotamia
 • od roku 2013 členka Akademické společnosti Aloise Musila
 • 2015 - chairman na mezinárodní konferenci v Barceloně "Investigating of Decorated Ceramics of Late Neolithic in the Near East" od roku 2015 členka redakční rady časopisu Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien (MAGW)
 • od roku 2015 členka nezávislé vědecké organizace “ex oriente e.V.” (Freie Universität, Berlin)
Vybrané publikace
 • MATEICIUCOVÁ, Inna, Maximilian WILDING, Jiří OTAVA a Jiří ŠINDELÁŘ. The Al-Hajar Mts as a prehistoric refugium? On the habitability of karst mountain places in Oman during arid climate periods. JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS. UNITED STATES: ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 2023, roč. 2023, č. 212, s. 104951-104977. ISSN 0140-1963. doi:10.1016/j.jaridenv.2023.104951. URL info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna, Maximilian WILDING, Miroslav BUBÍK, Filip HÁJEK, Slavomír NEHYBA, Jiří OTAVA, Antonín PŘICHYSTAL a Said AL-JADIDI. Sint Polje and Sint-Sant Plateau Project (SIPO) : Report of the 2nd field season 2022. Oman: Ministry of Heritage and Tourism of the Sultanate of Oman, 2022. 43 s. Reports of the field season 2022. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna, Maximilian WILDING, Jiří OTAVA, Antonín PŘICHYSTAL, Miroslav BUBÍK, Slavomír NEHYBA a Filip HÁJEK. Preliminary results of the 2nd Field Season of the Sint Polje (Hayl Al-Ajah) project. In 10. 03. 2022, Ministry of Heritage and Tourism of the Sultanate of Oman, Muscat. 2022. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna, Maximilian WILDING, Max ENGEL, Jiří OTAVA a Miroslav BUBÍK. First Assessment of The Research Potential of The Prehistoric Intermountain Site Hayl Al Ajah in The Al Hajar Mountains of Northern Oman (Project SIPO). The Journal of Oman Studies. Muscat: Ministry of Heritage and Culture, Sultanate Oman, 2020, roč. 2020, č. 21, s. 1-23. ISSN 0378-8180. URL info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna, Maximilian WILDING, Denis ŠTEFANISKO a Gerhard TRNKA. Lithics of a cache-like feature at the high-elevation polje Hayl Al-Ajah inside the Al-Jabal Al-Akhdar of northern Oman. In Bretzke, Knut; Crassard, Rémy; Hilbert, Yamandú Hieronymus. Stone Tools of Prehistoric Arabia : Papers from the Special Session of the Seminar for Arabian Studies held on 21 July 2019. 1. vyd. Oxford: Archaeopress Publishing Ltd, 2020. s. 101-119. ISBN 978-1-78969-737-7. URL info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. člen redakční rady ediční řady. Korespondence Aloise Musila, 2019 - 2022. ISBN 978-80-88304-06-7. info
 • NIEUWENHUYSE, Olivier, Walter CRUELLS a Inna MATEICIUCOVÁ. Late Neolithic pottery studies in the ancient Near East. In Cruells, W.; Mateiciucová, I.; Nieuwenhuyse, O. Painting Pots - Painting People. Investigating decorated ceramics from the Late Neolithic Near East. 1. vyd. Oxford: Oxbow Books, 2017. s. 1-9. ISBN 978-1-78570-439-0. URL info
 • VŠIANSKÝ, Dalibor a Inna MATEICIUCOVÁ. Analysis of paint on prehistoric pottery from Late Neolithic Tell Arbid Abyad (north-eastern Syria). In Cruells, W.; Mateiciucová, I.; Nieuwenhuyse, O. Painting Pots - Painting People. Investigating decorated ceramics from the Late Neolithic Near East. 1. vyd. Oxford: Oxbow Books, 2017. s. 83-92. ISBN 978-1-78570-439-0. URL info
 • CRUELLS, Walter, Inna MATEICIUCOVÁ a Olivier NIEUWENHUYSE. Painting Pot - Painting People. Late Neolithic Ceramics in Ancient Mesopotamia. 1. vyd. Oxford: Oxbow Books, 2017. 272 s. ISBN 978-1-78570-439-0. URL info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Geschlagene Steinindustrie der LBK – Herstellung und Formenkunde. In Lenneis, Eva (ed.). Erste Bauerndörfer – älteste Kultbauten. Die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich. 1st. Wien – Stockerau: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017. s. 144-149, 206, 7 s. Archäologie Niederösterreichs, Band 1. ISBN 978-3-7001-8220-7. URL info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Rohmaterialien der geschlagenen Steingeräte. In Lenneis, Eva. Erste Bauerndörfer – älteste Kultbauten. Die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich. 1st. Wien – Stockerau: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017. s. 193-198, 206, 7 s. Archäologie Niederösterreichs, Band 1. ISBN 978-3-7001-8220-7. URL info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Formenkunde der geschlagenen Steinindustrie. In Lenneis, Eva (ed.). Erste Bauerndörfer – älteste Kultbauten. Die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich. 1st. Wien – Stockerau: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017. s. 352-355, 470, 5 s. Archäologie Niederösterreichs, Band 1. ISBN 978-3-7001-8220-7. URL info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna a Gerhard TRNKA. Rohmaterialversorgung – Fernkontakte. In Lenneis, Eva. Erste Bauerndörfer – älteste Kultbauten. Die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich. 1st. Wien – Stockerau: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017. s. 386-391, 470, 7 s. Archäologie Niederösterreichs, Band 1. ISBN 978-3-7001-8220-7. URL info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Die Silices. In Neugebauer-Maresch, Ch.; Lenneis, E. Das linearbandkeramische Gräberfeld von Kleinhadersdorf. Wien: Austrian Academy of Sciences Press, 2015. s. 111-123. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Band 82. ISBN 978-3-7001-7598-8. URL info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna a Gerhard TRNKA. Long distance distribution of raw materials for chipped stone artifacts in the Early and Middle Neolithic Central Europe (Moravia and Eastern Austria) in the 6th and 5th millennium BC. In Kerig, Tim; Shennan, Stephen. Connecting Networks. Characterising Contact by Measuring Lithic Exchange in the European Neolithic. I. vyd. Oxford: Archaeopress Publishing Ltd, 2015. s. 8-15. Archaeopress Archaeology. ISBN 978-1-78491-141-6. URL info
 • BICKLE, Penny, R. Alexander BENTLEY, Marta DOČKALOVÁ, Linda FIBIGER, Seren GRIFFITHS, Julie HAMILTON, Robert HEDGES, Daniela HOFMANN, Inna MATEICIUCOVÁ a Alasdair WHITTLE. Early Neolithic Lifeways in Moravia and Western Slovakia: Comparing Archaeological, Osteological and Isotopic Data from Cemetery and Settlement Burials of the Linearbandkeramik (LBK). Anthropologie : [international journal of the science of man]. Brno: Moravian Museum, Anthropos Institute, 2014, LII, č. 1, s. 35-72. ISSN 0323-1119. info
 • VŠIANSKÝ, Dalibor a Inna MATEICIUCOVÁ. Analyzing prehistoric pottery paintings from Late Neolithic Tell Arbid Abyad (North-eastern Syria). In Painting Pots - Painting People. Investigating decorated ceramics from the Late Neolithic Near East. 2013. info
 • GREGEROVÁ, Miroslava, Inna MATEICIUCOVÁ a Dalibor VŠIANSKÝ. Rethinking the Making of the Late Neolithic Pottery: an Example of Tell Arbid Abyad (Northeast Syria). In O.P. Nieuwenhuyse, R. Bernbeck, P.M.M.G. Akkermans and J. Rogasch. Interpreting the Late Neolithic of Upper Mesopotamia, Leiden, March 2009. Papers on Archaeology of the Leiden Museum of Antiquities (PALMA). I. Turnhout, Belgium: Brepols Publishers n.v., 2013. s. 305-314. ISBN 978-2-503-54001-6. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Svend Hansen, 2007: Bilder vom Menschen der Steinzeit. Untersuchungen zur anthropomorphen Plastik der Jungsteinzeit und Kupferzeit in Südosteuropa. Teil I: Text. Teil II: Tafeln 1—532. Archäologie in Eurasien, 20, 2007, Mainz: Philipp von Zabern. Praha: Acad Sciences Czech Rep, Inst. Archaeology, 2013. info
 • WHITTLE, Alasdair, R. Alexander BENTLEY, Penny BICKLE, Marta DOČKALOVÁ, Linda FIBIGER, Julie HAMILTON, Robert HEDGES, Inna MATEICIUCOVÁ a Juraj PAVÚK. Moravia and Western Slovakia. In Penny Bickle and Alasdair Whittle. The first farmers in central Europe : diversity in LBK lifeways. I. Oxford: Oxbow Books, 2013. s. 101-158. Series: Cardiff Studies in Archaeology. ISBN 978-1-84217-530-9. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna, Marek VLACH, Jakub MATOUŠEK, Peter MILO a Tomáš TENCER. Surface survey and geophysical prospection in the micro-region of Tell Arbid, NE Syria : a preliminary report. In Matthews, Roger; Curtis, John. Proceedings of the 7th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), London, April, 12th-16th 2010. 1. vyd. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012. s. 17-32. ISBN 978-3-447-06686-0. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Martin Oliva, 2010: Pravěké hornictví v Krumlovském lese. Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě. Praha: Acad Sciences Czech Rep, Inst. Archaeology, 2012. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Tell Arbid Abyad - A New Late Neolithic Site in the Upper Khabur Basin, NE Syria: The Preliminary Report. In Paolo Matthiae. Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), May, 5th-10th 2008, “Sapienza” - Università di Roma Volume 3. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2010. s. 411-422, 22 s. ISBN 978-3-447-06175-9. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Die Feuersteinartefakte der bandkeramischen Siedlung von Mold. In Die bandkeramische Siedlung von Mold bei Horn in Niederösterreich. Rahden/Westf: Marie Leidorf Verlag, 2010. s. 169-192. Internationale Archäologie, Band 115, Teil 1. ISBN 978-3-89646-460-6. info
 • LENNEIS, Eva, Otto BRINKKEMPER, Christa FRANK, Inna MATEICIUCOVÁ, Franz PIELER, Manfred SCHMITZBERGER a Peter STADLER. Soziale Organisation und Wirtschaftsstruktur früher bandkeramischer Siedlungen – Erste Teilergebnisse eines Forschungsprojektes in Österreich. In Erich Claßen, Thomas Doppler and Britta Ramminger. Fokus Jungsteinzeit. Berichte der AG-Neolithikum 1. Kerpen-Loogh: Welt und Erde Verlag, 2010. s. 1-7. ISBN 978-3-938078-07-5. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. The beginnings of the Neolithic and raw material distribution in eastern Central Europe: symbolic dimensions of the distribution of Szentgál radiolarite. In Detlef Gronenborn - Jörg Petrasch. Die Neolithisierung Mitteleuropas/The spread of the Neolithic to Central Europe, Internationale Tagung, Mainz 24. bis 26. Juni 2005,. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralm, 2010. s. 273-300. ISBN 978-3-88467-159-7. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Silexartefakte. In (In:) E. Lenneis, Rosenburg im Kamptal, Niederösterreich. Ein Sonderplatz der älteren Linearbandkeramik. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie. I.vyd. Wien: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2009. s. 93-105, 229-231, 16 s. Universitätsforschungen zur präh. Archäologie 164. ISBN 978-3-7749-3575-4. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna, Peter MILO, Tomáš TENCER a Marek VLACH. Geophysical Survey at archaeological sites in north-eastern Syria. ArcheoSciences. Rennes: Presses Universitaires Rennes, 2009, roč. 33, č. 1, s. 111-113. ISSN 1960-1360. URL info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Talking stones: the chipped stone industry in Lower Austria and Moravia and the beginnings of the Neolithic in Central Europe (LBK), 5700-4900 BC. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 357 s. Dis. Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 4. ISBN 978-80-210-4804-1. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Neolitizace střední Evropy a vznik kultury s lineární keramikou. In Život a smrt v mladší době kamenné. I. Brno - Znojmo: ÚAPP Brno, MZM, JM Znojmo, 2008. s. 30-37. Katalog k výstavě. ISBN 978-80-86399-51-5. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Worked stone: obsidian and flint. A. Whittle. Varia Archaeologica Hungarica. Budapest: Hungarian Academy of Science, Budapest - School of History and Archaeology, Cardiff University, 2007, XXI, č. 2, s. 677-726, 49 s. ISSN 0237-9090. info
 • CARNEIRO, Angela a Inna MATEICIUCOVÁ. Daub fragments and the question of structures. A. Whittle. Varia Archaeologica Hungarica. Budapest: Hungarian Academy of Science, Budapest, 2007, XXI, I, s. 255-285. ISSN 0237-9090. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna, Gerhard TRNKA a Michael GÖTZINGER. Zur Rohstoffverteilung und-verfügbarkeit in der westlichen Lengyel-Kultur. Archäologie Österreichs. Wien, 2006, roč. 17, č. 2, s. 82-89. ISSN 1018-1857. info
 • STADLER, Peter, Elisabeth RUTTKAY, Michael DONEUS, Herwig FRIESINGER, Ernst LAUERNMANN, Walter KUTSCHERA, Inna MATEICIUCOVÁ, Wolfgang NEUBAUER, Christine NEUGEBAUER-MARESCH, Gerhard TRNKA, Franz WENINGER a Eva Maria WILD. Absolutchronologie der Mährisch-Ostösterreichischen Gruppe (MOG) der Bemalten Keramik aufgrund von neuen C-14 Datierungen. Archäologie Österreichs. Wien, 2006, roč. 17, č. 2, s. 41-69. ISSN 1018-1857. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Štípaná industrie. In T. Berkovec (ed.), Ohrazené areály kultuy s lineární keramikou na Moravě (I). Brno-Nový Lískovec "Pod Kamenným vrchem". 1. vyd. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, 2005. s. 111-121. Archaeologiae Regionalis Fontes. ISBN 80-903423-4-5. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna a Gerhard TRNKA. Steine aus nah und fern. In Daim, F. - Neubauer, W. (eds.), Zeitreise Heldenbeg, Geheimnisvolle Kreisgräben. Katalog zur Niederösterreichischen Landesaustellung 2005. 1. vyd. Horn-Wien: Verlag Berger, 2005. s. 164-166. ISBN 963-8046-35-X. info
 • PŘICHYSTAL, Antonín, Inna MATEICIUCOVÁ a Tomáš BERKOVEC. Zdroje kamenných surovin a doklady jejich využívání na území Brna v neolitu. In T. Berkovec (ed.), Ohrazené areály kultury s lineární keramikou na Moravě (I). Brno-Nový Lískovec "Pod Kamenným vrchem". 1. vyd. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, 2005. s. 127-136. Archaeologiae Regionalis Fontes. ISBN 80-903423-4-5. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Mesolithic traditions and the origin of the Linear Pottery culture (LBK). In BAR International Series 1304, 91-108. 1. vyd. Oxford: Archaeopress, Publishers of British Archaeological Reports, 2004. s. 91-108. B.A.R. International Series 1304. ISBN 1-84171-654-5. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna a Gerhard TRNKA. Die Silexartefakte aus der Siedlung mit Kreisgrabenanlage von Kamegg, Niederösterreich. In K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno: Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004. Ústav archeologie a muzeologie, 2004. s. 89-99. ISBN 80-210-3381-9. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Mesolithische Traditionen und der Ursprung der Linearbandkeramik. Archäologische Informationen. Bonn: in Kommission bei Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2003, roč. 26, č. 2, s. 299-320. ISSN 0341-2873. info
 • ONDRUŠ, Vladimír et al., Zdeněk ČIŽMÁŘ, Marta DOČKALOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Jan JELÍNEK, Alena HUMPOLOVÁ, Inna MATEICIUCOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Vladimír PODBORSKÝ a Milan SALAŠ. Dvě pohřebiště lidu s neolitickou lineární keramikou ve Vedrovicích. In Podborský V. a kolektiv: Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě. 1. vyd. Brno: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU, 2002. s. 9-150. ISBN 80-210-2933-1. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Silexartefakte und Gerölle im Gräberfeld der linearbandkeramischen Kultur in Vedrovice in Mähren. Preistoria Alpina. Trento: Museo Tridentino di Scienze Naturali, 2002, roč. 37 (2001), č. 1, s. 81-107, 26 s. ISSN 0393-0157. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Silexartefakte aus der ältesten und älteren LBK Fundstellen in Brunn am Gebirge in Niederösterreich (Vorbericht). Antaeus. Budapest: Communicationes ex Instituto Archaeologico, Academiae Scientiarum Hungaricae, HU ISSN 0238-0218, 2002, roč. 25, č. 1, s. 169-187. ISSN 0238-0218. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Počátky neolitu ve střední Evropě ve světle zkoumání štípané industrie raně zemědělských společností (LnK) na Moravě a v Dolním Rakousku: 5700-4900 př. n. l. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 356 s. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Štípaná industrie z pohřebiště v "Široké u lesa". In In: V. Podborský a kol., Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě (Zwei Gräberfelder des neolithischen Volkes mit Linearbandkeramik in Vedrovice in Mähren). Brno: FF MU, 2002. s. 217-233, 16 s. Ústav archeologie a muzeologie FF MU. ISBN 80-210-2933-1. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Silexindustrie in der ältesten LBK Kultur in Mähren und Niederösterreich auf der Basis der Silexindustrie des Lokalmesolithikums. Archaeolingua. Budapest, 2001, roč. 11, č. 1, s. 283-299. ISSN 1215-9239. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Mechanismy distribuce kamenné štípané industrie v moravském neolitu. In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí - 2000. Západočeské muzeum v Plzni: M. Metlička (ed.), Sborník příspěvků 19. pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum neolitu a eneolitu České a Slovenské republiky, Plzeň 9. - 12. 10. 2000., 2001. s. 7-18. ISBN 80-7247-025-6. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Surovina kamenné štípané industrie v moravském neolitu. In In: V. Podborský (ed.), 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 213-224, 11 s. ISBN 80-210-2546-8. info
 • KAZDOVÁ, Eliška, Inna MATEICIUCOVÁ a Jaroslav PEŠKA. Olomouc-Slavonín (I) Sídliště kultury s vypíchanou keramikou. 1. vyd. Olomouc: ARF 2, 2000. 209 s. ISBN 80-85037-21-1. info
 • MATEICIUCOVÁ, Inna. Časně neolitická štípaná industrie z osady Kladníky a Ivanovice na Moravě. Frühneolithische Spaltindustrie aus den Siedlungen Kladníky und Ivanovice in Mähren. In PA – Supplementum 13. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2000. s. 218-237. ISBN 80-86124-27-4. info

7. 11. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info