MUDr. Kristián Brat, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika nemocí plicních a tuberkulózy


telefon: 532 23 2018
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Kristián Brat, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 18. 3. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Stanovení prognózy pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocí - výstupy pro klinickou praxi
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Full text of the article: "Prognostic Accuracy of Three COPD Classification Systems in Relation to Long-Term Mortality of COPD Patients: A Prospective Multicenter Study" (pages 45-52). Copyright owned by Lung journal.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info