doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Centrum celoživotního vzdělávání


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 1. 2004
Datum ukončení řízení 1. 6. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Výchova ke zdraví dětí prostřednictvím programů sportovně pohybových aktivit
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Ivan Macák, DrSc. (FTVŠ UK Bratislava)
prof. PhDr. Ludmila Jančoková, CSc. (FHV UMB Banská Bystrica)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 5. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Havlíček, CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
Členové prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Ivan Macák, DrSc. (FTVŠ UK Bratislava)
prof. PaedDr. Ludmila Jančoková, CSc. (FHV UMB Banská Bystrica)
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. (UJEP Ústí nad Labem)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 5. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info