prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 4. 1998
Datum ukončení řízení 15. 12. 1998
Habilitační práce (veřejná část) Na hranicích liberalismu. Postavy a problémy angloamerické politické filosofie současnosti
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. (UK - Filozofcká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 11. 1998
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Vladimír Čermák (Ústavní soud ČR)
Členové prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 11. 1998
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 6. 6. 2005
Datum ukončení řízení 2. 5. 2006
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 10. 2005
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Jan Keller, CSc. (OU - Zdravotně sociální fakulta)
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. (Univerzita Komenského - Filozofická fakulta, Bratislava, Slovensko)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 10. 2005
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 6. 12. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info