prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

profesor – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C12/224
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6493
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Anorganická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 4. 1999
Datum ukončení řízení 30. 6. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Chemické aspekty přípravy některých anorganických materiálů
Oponenti habilitační práce doc.Dr. Jiří Kameníček, CSc. (Palackého univerzita Olomouc, PřF)
doc.Dr. Juraj Černák, CSc. (Univerzita P.J. Šafaříka, Košice, SR)
prof.Ing. Juraj Schmiedl, DrSc. (HF TU Košice, SR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 6. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zdirad Žák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc.Dr. František Kašpárek, CSc. (Palackého univerzita Olomouc, PřF)
doc.Dr. Ivan Lukeš, CSc. (Karlova univerzita Praha, PřF)
prof.Dr. Peter Schwendt, DrSc. (Komenského univerzita Bratislava, SR, PřF)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 6. 1999
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Anorganická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 31. 8. 2009
Datum ukončení řízení 8. 12. 2010
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 1. 2010
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. Ing. Ladislav Tichý, DrSc. (ÚMCH AV ČR)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 1. 2010
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 16. 3. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info