Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 13. 12. 2005
Datum ukončení řízení 5. 11. 2006
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 3. 2006
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (FIT VUT Brno)
prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. (FI MU)
prof. Ing. František Plášil, DrSc. (MFF UK Praha)
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. (ÚI AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 3. 2006
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 30. 5. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info