doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Pedagogická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Policejní akademie ČR v Praze
Obor habilitace Pedagogika
Habilitační práce (veřejná část) Pedagogické aspekty trestního soudnictví nad mládeží ve vývojovém pohledu
Datum zahájení 29.12.2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jaroslava Pešková, CSc. (UK - Pedagogická fakulta)
prof. Wladyslaw Dykcik (Univerzita Adama Mickiewicze, Poznaň - Polsko)
doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. (OU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Oponenti prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (ČVUT v Praze - Masarykův ústav vyšších studií)
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 18.5.2004 16:00
Datum zasedání VR fakulty 18.5.2004
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1.6.2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info