doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Pedagogická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Policejní akademie ČR v Praze
Obor habilitace Pedagogika
Habilitační práce (veřejná část) Pedagogické aspekty trestního soudnictví nad mládeží ve vývojovém pohledu
Datum zahájení 29. 12. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jaroslava Pešková, CSc. (UK - Pedagogická fakulta)
prof. Wladyslaw Dykcik (Univerzita Adama Mickiewicze, Poznaň - Polsko)
doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. (OU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Oponenti prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (ČVUT v Praze - Masarykův ústav vyšších studií)
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 5. 2004
Datum zasedání VR fakulty 18. 5. 2004
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 6. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info