Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D.


kancelář: bud. J/N05009a(pas)
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5587
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D.
Pracoviště
 • Ústav religionistiky
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arne Nováka 1
  602 00 Brno
  kontakt: ondrasinova@phil.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • Výkonná redaktorka časopisu Religio: Revue pro religionistiku
 • Odborná pracovnice
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: Ph.D. v oboru Religionistika, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2008: Mgr. v oboru Religionistika, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2008: Bc. v oboru Evropská studia, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2005: Bc. v oborech Filosofie a Religionistika, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • 2017 - : Ústav religionistiky FF MU, výkonná redaktorka časopisu Religio: Revue pro religionistiku; odborná pracovnice
 • 2016: Ústav religionistiky FF MU, redaktorka recenzí a zpráv a korektorka časopisu Religio: Revue pro religionistiku
 • 2012 - 2015: Seminář japonských studií FF MU, koordinátorka a finanční manažerka projektu OPVK
 • 2010 - 2011 : Centrum pro religionistiku a multikulturní edukaci (Ústav religionistiky FF MU), administrátorka a poradkyně Centra
 • 2006 - 2008: lektorka ve vzdělávací agentuře AMOS
 • listopad 2006 - leden 2007: SCIO, spolupráce na tvorbě testů ze základů společenských věd
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2018 - : účast na řešení projektu TAČR "Expats v Jihomoravském kraji: pobyt a potřeby"
 • 2009: účast na projektu REVACERN (Religions and Values: Central and Eastern European Research Network); koordinátor: Department of Religious Studies, Faculty of Arts, Szeged University, Hungary
 • 2009: výzkumný projekt „Sebevymezování jedinců ve spirituálním milieu: prolínání náboženských, spirituálních a sekulárních identit“; grant děkana Filozofické fakulty MU
 • 2007 - 2008: účast na řešení grantu GAČR (č. 403/06/0574) „Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky“, hlavní řešitel: doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Akademické stáže
 • 2005 - 2006: program ERASMUS, studijní pobyt na University of Plymouth, Faculty of Social Sciences&Business (Plymouth, Velká Británie)
Mimouniversitní aktivity
 • členka České společnosti pro religionistiku
 • členka Masarykovy české sociologické společnosti, sekce Sociologie náboženství
 • 2011 - 2013: členka redakční rady časopisu Zeitschrift für junge Religionswissenschaft (ZjR)
 • 2009 - 2012: členka redakční rady studentského religionistického časopisu Sacra
 • 2008: spolueditorka monotematického čísla časopisu Sociální studia (č. 3-4/2008 s názvem „Posvátno“; vydavatel: Fakulta sociálních studií MU v Brně)
Vybrané publikace
 • VALTROVÁ, Jana, Michaela ONDRAŠINOVÁ a Marta VOHLÍDALOVÁ. Religionistika – otevřená věda? Ženy v české religionistice. In Olomoucká religionistická konference, 2. ročník, Olomouc, 20.-21. 9. 2017. 2017. URL info
 • ONDRAŠINOVÁ, Michaela. Red Moon and a Cyclical Woman: new modes of femininity between de-traditionalization and re-traditionalization. In Differences, Inequalities and Sociological Imagination. 12th Conference of the European Sociological Association, Prague, 25-28 August 2015. 2015. URL info
 • ONDRAŠINOVÁ, Michaela. Probuzené, nebo předepsané ženství? Disciplinace individuálních cest v prostředí alternativní spirituality. In 16. pracovní konference Biografu, Hoješín u Seče, 6.-8. června 2014. 2014. URL info
 • ONDRAŠINOVÁ, Michaela. Barbora Spalová. Bůh ví proč: Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách (recenze). Religio : revue pro religionistiku, Česká společnost pro religionistiku o.s., 2013, roč. 21, č. 2, s. 254-257. ISSN 1210-3640. info
 • ONDRAŠINOVÁ, Michaela. The Negotiation of Borders between "Religion" and "Spirituality" : The Case of the Czech Spiritual Milieu. In Spaces and Borders : Current Research on Religion in Central and Eastern Europe. Berlin: Walter de Guyter, 2011. s. 33-47, 15 s. Religion and Society, Volume 51. ISBN 978-3-11-022813-7. info
 • FUJDA, Milan, Radek KUNDT a Michaela ONDRAŠINOVÁ. Multikulturní a integrovaná edukace : Potřeby a podpora, setkávání a míjení. 2011. Odkaz na stránky konference na webu CERME info
 • ONDRAŠINOVÁ, Michaela. Eleónora Hamar, Vyprávěná židovství : O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit (recenze). In Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2011. s. 134-137, 4 s. ISSN 1210-3640. info
 • ONDRAŠINOVÁ, Michaela. Jak uchopit "neuchopitelné" : Diskuse o detradicionalizované spiritualitě. In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010. s. 118-142, 25 s. ISBN 978-80-86702-69-8. info
 • ONDRAŠINOVÁ, Michaela. Peter Beyer. Religions in Global Society (recenze). Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2008, roč. 5, 3 - 4, s. 213 - 217. ISSN 1214-813X. info
 • HAMAR, Eleonóra, Gábor OLÁH a Michaela ONDRAŠINOVÁ. Etnografie očekávaného: holistická scéna v Mikulově. In Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Praha: Malvern, 2008. s. 63-94, 32 s. Malvern. ISBN 978-80-86702-53-7. info
 • VIDO, Roman a Michaela ONDRAŠINOVÁ. Posvátno v časech pozdně moderních. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2008, roč. 5, 3-4, s. 7-11. ISSN 1214-813X. info

10. 10. 2018