doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry – Katedra sociální politiky a sociální práce


kancelář: 5.10
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3892
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Základní údaje
 • doc Mgr. Ondřej Hora, Ph.D., narozen 7. 10. 1977 v České Lípě, ženatý, 4 děti.
Pracoviště
 • Katedra sociální politiky a sociální práce. Fakulta sociálních studií. Joštova 10. 602 00 Brno.
Funkce na pracovišti
 • docent, zástupce vedoucí katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • doc. 2021: Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, obor sociální politika a sociální práce
 • Ph.D. 2003-2008: Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, obor sociální politika a sociální práce (doktorské studium)
 • Mgr. 2001-2003: Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, obor sociální politika a sociální práce (magisterské navazující studium)
 • Bc. 1998-2001: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně–ekonomická, obor sociální politika a sociální práce (bakalářské studium)
 • 1996-1997: Jazyková škola J.A.Komenského v České Lípě, obor anglický jazyk
 • SŠ 1992–1996: Gymnázium Česká Lípa, Žitavská 2969
Přehled zaměstnání
 • 2009-nyní: Výzkumný pracovník na Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, Brno, v.v.i.
 • 2022-nyní: docent na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU.
 • 2008-2021: Odborný asistent na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU.
 • 2007-2008: Asistent na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU (výuka a výzkum v oblasti pracovního trhu)
 • 2005-2011: Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (IVRIS) – funkční zařazení „odborný pracovník“ (výzkum a analýza trhu práce a marginalizovaných skupin na pracovním trhu)
 • 2005-2007: Katedra sociální politiky a sociální práce FSS MU – funkční zařazení odborný pracovník (analýza pracovního trhu v ČR)
Pedagogická činnost
 • 2018-nyní: Předmět „Evaluation research“ (garant, spoluúčast)
 • 2015-nyní: Předmět „Evaluační výzkum“ (garant, spoluúčast)
 • 2015-nyní: Předmět „Základy výzkumu – kvantitativní strategie“ (spoluúčast)
 • 2011-nyní: Předmět „Kvantitativní výzkum pro VPL“ (spoluúčast)
 • 2008-nyní: Předmět “Programy sociálního rozvoje pracovních organizací” (garant, spoluúčast)
 • 2008-2012: Předmět „Rodinná politika“ na katedře SPSP FSS MU (garant, spoluúčast)
 • 2007-nyní: Předměty pro individuální metododologické vedení diplomové práce
 • 2006-nyní: Předmět „Sociální politika“ na katedře SPSP FSS MU (spoluúčast)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti vědeckého zájmu: Sociální politika, zvláště trh práce, politika zaměstnanosti, situace mladých lidí na trhu práce, evaluace veřejných programů, nezaměstnanost a systémy sociální ochrany, ochrana před chudobou a sociálním vyloučením, společenská odpovědnost organizací.
 • Účast na výzkumných projektech a grantech:
 • 2022-2023: Výzkumník v projektu GAČR Genderové rozdíly v zahájení podnikání, inovacích a inkluzivní růst v rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách
 • 2019-2020: Účastník v projektu mezinárodní spolupráce Harmonia (polská výzkumná agentura)
 • 2015-2018: Výzkumný pracovník v mezinárodním projektu “NEGOTIATE” (EU Horizon 2020)
 • 2013-2015: Výzkumný pracovník v mezinárodním projektu “CITISPYCE” (EU 7th Framework programme – g. a. 320359)
 • 2014-2015: Nové postupy pro zpracování a využití databáze nezaměstnaných k hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti a dalších opatření k začleňování na trhu práce (TAČR – TD20195)
 • 2012-2013: Využití propojených databází evidence v oblasti nezaměstnanosti a v oblasti evidence dávek hmotné nouze k monitorování situace v oblasti aktivního začleňování (TAČR – TD010156)
 • 2011-2015: Výzkumný pracovník v mezinárodním projektu “NeuJobs” (EU 7th Framework programme – g. a. 266833)
 • 2011-2014: Výzkumný pracovník v projektu „Modernizace české sociální politiky: k zaměstnanosti vstřícnému modelu“ (GAP404/11/0086)
 • 2010-2011: Lokální evaluátor v mezinárodním projektu “Social Experimentation for Active Ageing” (VS/2010/0045)
 • 2010: Výzkumný pracovník v projektu MPSV “Zhodnocení ohrožení na trhu práce a efektivních opatření v měnících se podmínkách“
Univerzitní aktivity
 • 2022-nyní: Garant magisterského studia programu Veřejná politika a lidské zdroje. 2022-nyní: Předseda programové rady programu Veřejná politika a lidské zdroje. 2005-2016: Člen a předseda disciplinární komise FSS MU.
Vybrané publikace
 • HORA, Ondřej a Tomáš SIROVÁTKA. How Active Labour Market Policy Helps the most Disadvantaged : Evidence from the Czech Republic. In Beata Woźniak-Jęchorek, Michał Pilc. Labour Market Institutions and Productivity : Labour Utilisation in Central and Eastern Europe. 1st ed. London: Routledge, 2021. s. 260-283. Routledge Studies in Labour Economics. ISBN 978-0-367-44428-0. doi:10.4324/9781003009658-14. URL info
 • HORA, Ondřej a Tomáš SIROVÁTKA. Why targeting matters : The apprenticeship program for youth in the Czech Republic. Social Policy and Administration. Hoboken: Blackwell, 2020, roč. 54, č. 7, s. 1198-1214. ISSN 0144-5596. doi:10.1111/spol.12598. URL info
 • DVOULETÝ, Ondřej a Ondřej HORA. Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020, roč. 68, č. 2, s. 142-167. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1267. článek - open access info
 • HORA, Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Diversity of youth policy regimes and early job insecurity – towards an integrated approach. In Bjørn Hvinden, Christer Hyggen, Mi A. Schoyen and Tomáš Sirovátka. Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe : Problems, Risk Factors and Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019. s. 138-157. ISBN 978-1-78811-888-0. doi:10.4337/9781788118897.00014. Elgaronline kapitola - open access info
 • HORA, Ondřej, Markéta HORÁKOVÁ a Tomáš SIROVÁTKA. Policy adaptation to address early job insecurity in Europe. In Bjørn Hvinden, Christer Hyggen, Mi A. Schoyen and Tomáš Sirovátka. Youth Unemployment and Job Insecurity in Europe : Problems, Risk Factors and Policies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019. s. 158-183. ISBN 978-1-78811-888-0. doi:10.4337/9781788118897.00015. kapitola - open access Elgaronline info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Jana VÁLKOVÁ a Ondřej HORA. Learning by working. In Sirovátka T., Spies, H. Effective interventions for unemployed young people in Europe. London: Routledge, 2018. s. 83-101. Routledge advances in health and social policy. ISBN 978-1-138-24214-2. web nakladatele info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Henk SPIES, Jana VÁLKOVÁ a Ondřej HORA. Comparing innovative policies and practices for activating young people. In Sirovátka, T., Spies, H. Effective interventions for unemployed young people in Europe. London: Routledge, 2018. s. 173-191. Routledge advances in health and social policy. ISBN 978-1-138-24214-2. web nakladatele info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Jana VÁLKOVÁ a Ondřej HORA. Brno : Cejl and Husovice. In Simon Güntner, Louis Henri Seukwa, Anne-Marie Gehrke, Jill Robinson. Local Matters : How neighbourhoods and services affect social inclusion and exclusion of young people in European cities. Berlin: Peter Lang, 2018. s. 107-138. ISBN 978-3-631-73661-6. doi:10.3726/b12085. URL info
 • HORA, Ondřej. Empirical evaluation of professional traineeships for young people up to 30 years of age. Central European Journal of Public Policy. Praha: CESES FSV UK, 2018, roč. 12, č. 2, s. 16-33. ISSN 1802-4866. doi:10.2478/cejpp-2018-0008. článek info

13. 5. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info