PhDr. Ondřej Ditrych, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Ondřej Ditrych, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ústav Mezinárodních Vztahů
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 22. 2. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Critical Investigations of the Global
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Parts of the thesis were already published, the licences are owned by the respective publishing houses.
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. (FSV UK v Praze)
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze)
Prof. Simon Koschut (Freie Universität Berlin)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info