doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.


e‑mail:
Školitel

Obor: Teoretická fyzika a astrofyzika

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech