doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

zástupkyně vedoucího katedry – Katedra divadelních studií


kancelář: bud. G/G.-109
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3035
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
  Datum a místo narození: 16.2.1982, Zlín, Česká republika; vdaná, 3 děti
  ORCID 0000-0002-1259-5991
Pracoviště
 • Katedra divadelních studií FF MU
Funkce na pracovišti
 • zástupkyně vedoucího katedry
  šéfredaktorka časopisu Theatralia
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021: habilitace v oboru Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
 • 2007 - 2010: Masarykova univerzita v Brně, FF: KDS při SE, obor Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury, ukončeno disertační prací "Hastábhinaja. Gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie")
 • 2001 – 2007: Masarykova univerzita v Brně, FF: Český jazyk a literatura (magisterská diplomová práce "Česká slovesa se dvěma interními argumenty")
 • 2001 – 2006: Masarykova univerzita v Brně, FF: ÚDIM (magisterská diplomová práce "Estetika staroindického divadelního umění. Teorie rasy")
 • 1997 – 2001: Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť, Zlín
Přehled zaměstnání
 • Od 2011: Katedra divadelních studií, FF MU
 • 2009 - 2012: Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, FF UPOL
 • 2008 - 2009: oddělení dějin divadla MZM (kurátorka scénografické sbírky)
 • 2007 - 2008: Ateliér scénografie JAMU (pedagogická činnost)
Pedagogická činnost
 • Inscenování opery v Brně
 • Drama jako literární dílo I
 • Drama jako literární dílo II
 • Divadelní formy Asie
 • Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd (podíl na výuce)
 • Nibelungův prsten jako inscenační výzva
 • Richard Wagner divadelník
 • Metafory, kterými hrajeme
 • Abhinaja: herectví v tradičním divadelním umění Indie
 • Divadelní scénografie (FF UPOL, jaro 2010)
 • Moderní česká scénografie v kontextu světové tvorby (FF MU, jaro 2010)
 • Současné tendence teorie divadla (FF UPOL, podzim 2009, 2010, 2011)
 • Základy teorie divadla 1 (FF UPOL, podzim 2009, 2010, 2011)
 • Základy teorie divadla 2 (FF UPOL, podzim 2009, 2010, 2011)
 • Současná indická anglicky psaná dramatika, překladový seminář (FF MU, podzim 2009)
 • Tradiční indické divadlo (FF UPOL, jaro 2009)
 • Indické divadlo (FF MU, jaro 2009)
 • Česká scénografie 20. století (FF MU, podzim 2008)
 • Audiovizuální dokumentace českého divadla III (FF MU, podzim 2007)
 • Vybrané problémy české scénografie 20. století I (JAMU, podzim 2007)
 • Vybrané problémy české scénografie 20. století II (JAMU, jaro 2008)
 • Estetika staroindického divadla. Teorie rasy. (FF MU, 30.11.2007)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019 Inscenace shakespearovských oper Giuseppe Verdiho v Brně, projekt MUNI/21/HAV/2019, hlavní řešitelka
 • 2019 Inovace výuky hudebního divadla na Katedře divadelních studií, projekt MUNI/FR/1442/2018, spoluřešitelka
 • 2019 Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, projekt MUNI/FR/1149/2018, spoluřešitelka
 • 2016-2018 Divadlo jako syntéza umění: Otakar Zich v kontextu moderní vědy a dnešní potenciál jeho konceptů, projekt GAČR: GA16-20335S, členka řešitelského týmu
 • 2015-2017 Generace režiséra Miloše Wasserbauera a progresivní dramaturgie v opeře Státního divadla v Brně, projekt GAČR: GA15-06548S, hlavní řešitelka
 • 2014 Perspektivy a meze české kognitivní teatrologie, projekt MUNI/21/HAL/2014, hlavní řešitelka
 • 2011-2015 Pražský divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál, projekt GAČR, GAP409/11/1082, projekt VaV, členka řešitelského týmu
 • 2010 - 2012 Výzkumné záměry "Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru" (FF UPOL), členka řešitelského týmu
 • 2009 Moderní česká scénografie v kontextu světové tvorby, grant FRVŠ/1323/2009, spoluřešitelka
 • Současná anglicky psaná indická dramatika, Grantový fond děkana FF MU 2008, hlavní řešitelka
Akademické stáže
 • 13.-18.4.2015: Polsko (Varšava, Instytut Kultury Polskiej), výuka, program ERASMUS
 • 28.5.-4.4.2015: Řecko (Athény, National and Kapodistrian University of Athens), výuka, program ERASMUS
 • srpen 2011: Japonsko (Ósaka, Kjóto), studijní pobyt
 • prosinec 2008 - únor 2009: Indie - terénní výzkum tradičních i novodobých forem indického divadla
 • červenec 2008: Řecko (Epidaurus), letní škola
 • 2006 – 2007: Universität in Potsdam: Institut für Linguistik, Institut für Slawistik (Erasmus; zimní semestr)
 • 2007 EGG (Brno) Letní škola generativní gramatiky
 • 2006 EGG (Olomouc) Letní škola generativní gramatiky
Universitní aktivity
 • od 2014 – šéfredaktorka/předsedkyně redakční rady odborného periodika Theatralia
 • Editorství čísel odborného periodika Theatralia v AJ: , 2012/2 Prague Semiotic Stage Revisited, 2016/2 Current Trends in Theatre Theory and Meta-theory, 2018/2 Czech and Slovak Scenography for Shakespeare
 • Organizování mezinárodní konference Brno Theatralia Conference: 2016, 2018, 2020
 • Koordinace publikačních aktivit KDS
 • Příprava akreditačních spisů (2013, 2018, 2019)
 • Správa IS 2011-2016, od 2017 supervize
 • Organizace výukových pobytů zahraničních pedagogů: prof. Zoltán Kövecses, PhD, DLitt (září 2018), Dorota Sosnowska (březen 2018)
 • 2010-2012 Koordinace studentské a pedagogické mobility v rámci programu Erasmus
Mimouniversitní aktivity
 • 2014, 27.10.: ORIENTace. K metodologii výzkumu tradičního indického divadla (přednáška v rámci cyklu pořádaného ve spolupráci Teatrologické společnosti a Katedry divadelních studií)
 • 2014, 24.-25.10: III. Doktorandské sympozium, Mikulov
 • 2014, 28.7.-1.8.: Theatre and Stratification, Warwick, FIRT/IFTR (mezinárodní konference, příspěvek Searching for the Perfect Sign.Structuralist Theory and Asian Acting Techniques
 • 2013, 22.-26.7.: Re-Routing Performance, Barcelona, FIRT/IFTR (mezinárodní konference, příspěvek ve spoluautorství s Barborou Diego Rivera Příhodovou Miroslav Kouřil’s Scenographic Theory: Establishing a New Scientific Discipline in the Totalitarian Regime)
 • 2013, 20.-22.5.: Prague Semiotic Stage Revisited II, Brno, FF MU(mezinárodní konference, příspěvek ve spoluautorství s Barborou Diego Rivera Příhodovou: Archaeology of Concepts and Ambitions: Performing Structuralism through the Field of Scenography (Czechoslovakia, 1970s)
 • 2011, 27.-29.6.: Prague Semiotic Stage Revisited, Brno, KDS, FF MU (mezinárodní konference, příspěvek "Asian" theatre sign: its potentials and limits for the Czech structural theatre theory, předneseno 28.6.)
 • 2011, 21.-26.6.: Torchinov Readings, Sankt-Peterburg University (mezinárodní konference, příspěvek Asian Theatre in Metamorphosis: Interculturality and the Images of Orient in Czech Theatre, předneseno 24.6.)
 • 2010, 3. prosince: O divadle na Moravě a ve Slezsku (mezinárodní konference, příspěvek na téma „Orientální“ vlivy v českém divadle – počátky výzkumu)
 • od března 2010 členka výboru Teatrologické společnosti
 • 2010, 21. ledna: Živá tradice staroindického divadla, přednáška, Teatrologická společnost, Praha
 • 2009, 18. listopadu: Prezentace odborného výzkumu: Živá tradice staroindického herectví, přednáška, UPOL
 • 2009, 11. - 18. srpna: Workshop Malého divadla kjógenu, Praha
 • 2009, 4.- 10. srpna: Workshop divadla kúdijáttam, Linz, Rakousko
 • 2008, 8. října: O divadle na Moravě a ve Slezsku (mezinárodní konference, příspěvek Scénografové brněnského divadla po roce 1945)
 • 2008, červenec: Exploring European Identities/Ideologies by means of (re) presentations of Ancient Greek Drama (příspěvek na téma Dvořákova Nová Oresteia - inscenace J. Krohy z r. 1923), Epidaurus, Řecko
 • 2007, červenec - srpen: EGG(Letní škola generativní gramatiky), Brno
 • 2007, květen: Mladí lingvisté (konference, příspěvek na téma Česká slovesa se dvěma objekty), Olomouc
 • 2006, červenec - srpen: EGG (Letní škola generativní gramatiky), Olomouc
 • 2005 – 2006: A2 (recenze na knihy)
 • 2002, květen: Remazury (časopis festivalu Setkání-Stretnutie; redakční činnost)
Ocenění vědeckou komunitou
 • od 2014 členka Oborových hodnotících a verifikačních panelů (SHVa - Společenské, humanitní a umělecké vědy, panel AL)
 • 2014, hodnotitelka žádostí o financování projektů v rámci Fondů EHP (Program CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“)
 • 2009, Labyrinty herectví, Olomouc (lektorka – odborné posuzování uměleckých počinů v rámci divadelní přehlídky)
 • od 2006 posuzování odborných prací pro recenzovaná periodika (zejména pro Theatralia)
 • od 2006 posuzování diplomových prací (KDS FF MU, Brno; KDFMS UP Olomouc a další)
 • posuzování magisterských projektů (posuzování projektů v rámci závazných stanovisek KDS FF MU)
Vybrané publikace
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Presages of contemporary theatre studies theories in Vladimír Jindra's structuralist theory of scenography. Theatralia. Masaryk University, 2023, roč. 26, č. 1, s. 82-100. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2023-1-5. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Život lidského ducha v herecké tvorbě. Theatralia. Masaryk University, 2023, roč. 26, č. 2, s. 225-229. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2023-2-14. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Acting method as an (embodied) worldview. Theatralia. Masaryk University, 2023, roč. 26, č. 1, s. 115-117. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2023-1-8. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka, Svitlana SHURMA a Wei-lun LU. Cognitive Approach to Music Drama Analysis: multimodal metaphors of love and death in Monteverdi’s lamento. In Cognitive Futures in the Arts and Humanities. 2023. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka, Klára ŠKROBÁNKOVÁ a Eliška RAITEROVÁ. Brno Theatralia Conference : Crossing Borders with Shakespeare since 1945 : Central and Eastern European Roots and Routes. 2023. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. členka redakční rady. Divadelní revue, 2023 - 2023. ISSN 0862-5409. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Tvorba a percepce významu jako víceúrovňový proces: teorie Mihaila Antoviće v analýze divadelního představení. In Kondice a Kognice. 2023. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Audio-visual Metaphors in Operatic Shakespeare : Verdi’s Macbeth and Otello in Czech Theatres. In Christopher R. Wilson and Mervyn Cooke. The Oxford Handbook of Shakespeare and Music. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2022, s. 894-925. Oxford Handbooks. ISBN 978-0-19-094514-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190945145.013.33. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Režijně-scénografická pojetí jevištního díla Claudia Monteverdiho v brněnských inscenacích. Slovenské divadlo. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2022, roč. 70, č. 2, s. 203-224. ISSN 0037-699X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31577/sd-2022-0014. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Meaning-making in contemporary operatic performance. Theatralia. Brno: MUNI PRESS, 2022, roč. 25, č. 1, s. 172-176. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2022-1-12. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Hamlet jako člověk rozumu i emoce. Theatralia. Brno: MUNI PRESS, 2022, roč. 25, č. 2, s. 172-174. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2022–2-13. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Calixto Bieito. Překračování hranic – otevřenost, provokace, anebo umělecká invaze? In NdB Diva. 1. vyd. Brno: Národní divadlo Brno, 2022, s. 20-23. ISSN 1803-0408. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Singing in the blend : stagings of Verdi's operatic Shakespeare in the Czech Republic after 1989. Theatralia. Masarykova univerzita, 2021, roč. 24, Special Issue, s. 189-208. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2021-S-14. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Conceptual metaphor theory cannot be just conceptual. Theatralia. Masarykova univerzita, 2021, roč. 24, č. 1, s. 267-270. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2021-1-17. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Singing in the blend: stagings of Verdi's operatic Shakespeare in the Czech Republic after 1989. In Central European Shakespeare Research Association Conference. 2021. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Scénografie inscenací shakespearovských oper Giuseppe Verdiho. 2021. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka, David DROZD, Andrea JOCHMANOVÁ, Mariana ORAWCZAK KUNEŠOVÁ, Kateřina ŠALOUNOVÁ, Aleš KOLAŘÍK a Ivona SOLČÁNIOVÁ. Czech Historical Avant-Garde in the European Context (Brno TheatraliaConference 2021). 2021. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Singing in the Blend (Made) of Colours, Canvas, and Stones : Staging of Operatic Shakespeare in the Czech Republic after 1989. In Shakespeare in Central Europe after 1989 : common heritage and regional identity II, 25.-26. 5. 2020, online conference, organised by Pazmány Péter catholic University, Institute of English and American Studies. 2020. Web site of the project info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Mentální prostory opery : kognitivní teorie v analýze operního představení a inscenace. Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 2020, roč. 52, č. 5, s. 6-23. ISSN 0862-8505. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Acquiring 'a new way of thinking about theatre...'. Theatralia. Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 1, s. 171-173. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2020-1-15. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Dramatické obrazy z dějin národa slovenského: Juro Jánošík (1954) Beg Bajazid (1957) Svatopluk (1960). In Koblišková, Zuzana. LV100 : Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia. 1. vyd. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2020, s. 79-88. ISBN 978-80-8059-229-5. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Mezi realismem a jevištní metaforou : tvorba operního režiséra Miloše Wasserbauera. In Teatrologická společnost - veřejné přednášky, Divadelní ústav, Praha. 2020. web site of the event info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Comittee member - "Contemporary Art". Fondy EHP a Norska, odborná hodnotící komise žádostí o grantovou podporu, 2020 - 2022. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. odborná hodnotitelka. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, 2020 - 2020. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Režisér jako koncept : Tvorba operního režiséra Miloše Wasserbauera v padesátých a šedesátých letech 20. století. První vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2019, 298 s. ISBN 978-80-246-4460-8. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Czech Theatrical Imagination in Teatro alla Scala : František Tröster and Miloš Wasserbauer’s Production of Katerina Izmailova (1964). Czech and Slovak Journal of Humanities : Musicologica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 60-69. ISSN 1805-3742. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. “Iron Curtain Up?”: Staging Shakespearean Operas in the Czech Republic after 1989. In „Iron curtain up!“ Shakespeare, 30 years after, Bratislava, 3.-4.3.2019. 2019. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Fall of evil, fall of good : Towards Cognitive Analysis of Performances of Verdi’s Shakespearean Operas. In Cognitive Futures in the Arts and the Humanities 2019, Mainz, June 19.-23.2019. 2019. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Space for Performing Dynamics of Power : Scenography for Verdi’s Macbeth in the Czech Republic after 2000. In ESRA - Shakespeare and European Geographies: Centralities and Elsewheres, Rome, July 9-12, 2019. 2019. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Land as a Mother, Land as a Grave. Productions of Verdi‘s Macbeth after 1989 and/from Cognitive Perspective. In Shakespeare in Central Europe after 1989: common heritage and regional identity, Budapest, December 1-3, 2019. 2019. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Helena SPURNÁ. Hudební divadlo Waltera Felsensteina a jeho domácí recepce. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2018, roč. 53, č. 1, s. 15-34. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2018-1-2. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Působení Miloše Wasserbauera ve Slovenském národním divadle v Bratislavě v padesátých letech a na začátku šedesátých let 20. století. Slovenské divadlo : revue dramatických umení. Veda, 2018, roč. 66, č. 4, s. 362-379. ISSN 0037-699X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/sd-2018-0022. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. “Digging in the Score” : Conceptual Metaphor Theory and Analyzing Opera Stage Direction. In Metaphor across contexts and domains : from description to application (RaAM 2018), 27.-30.6.2018, Hong Kong. 2018. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Dynamics of Evil : Two Stagings of Verdi’s Otello in the State Theatre in Brno (1967, 1989). In Shakespeare in Changing Cultural Paradigms, 29.-30.11.2018, Bratislava. 2018. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Janáčkovy opery v Brně : realismus a metafory jevištní interpretace. 2018. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Opera v současném světě. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 191-196. ISSN 1803-845X. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Clelia Falletti, Gabriele Sofia and Victor Jacono (eds.) : Theatre and Cognitive Neuroscience. Online. Consciousness, Literature and the Arts. 2018, roč. 19, 2/3. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Christian C. BILLING. Czech and Slovak Scenography for Shakespeare. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 268 s. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Christian C. BILLING. Making space for Shakespeare in the Central European imaginary : editorial. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře. Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 2, s. 7-13. ISSN 1803-845X. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Helena SPURNÁ. Realismus hudebního divadla Waltera Felsensteina – pravda, nebo mýtus? Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 88-121. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2017-1-6. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Inspirace v kognitivní filmologii : audiovizuální metafora jako analytický nástroj. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 169-174. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Verdi's Macbeth and Otello in Brno at the Verge of the Velvet Revolution : Between Stage Metaphor and Stage Realism. In Czech and Slovak Scenography for Shakespeare Symposium, 3. 3. 2017, Ohio State University, Ohio, USA. 2017. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Teoretické dílo Miloše Wasserbauera v kontextu dobového myšlení o operní inscenační tvorbě. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 2, s. 69-95. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2017-2-4. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Miroslav Kouřil a jeho cesta ke strukturalismu jako metodě i programu. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 144-158. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2016-1-7. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Stage Metaphors in Verdi's Otello : Miloš Wasserbauer's State Theatre Production (Brno 1967) in the Context of Otello's Staging Tradition. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 29-58. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2016-2-2. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Helena SPURNÁ. Dramaturgická východiska opery Státního divadla v Brně v době působení Václava Noska a Miloše Wasserbauera. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 212-227. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2016-1-11. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Stage Metaphor and Directing of Opera: Brno, Second Half of the 20th Century. In Metaphor in the Arts, in Media and Communication (11th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor), Berlin, 1-4 July 2016. 2016. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Shakespearovské opery na brněnském jevišti. 2016. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Metafory, kterými hrajeme : perspektivy a meze české kognitivní teatrologie. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 18, č. 1, s. 65-84. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2015-1-4. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Cognitive Theatre Studies - An Introduction. In Lectures at Department of Theatre Studies, Athens. 2015. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Operatic Shakespeare on the Stage of the State Theatre in Brno. In Czech and Slovak Scenography for Shakespeare, 6.-7. November, 2015, University of Hull, United Kingdom. 2015. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. From the score to the stage : an illustrated history of continental opera production and staging. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 153-156. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ. Archaeology of Concepts and Ambitions: Performing Structuralism through the Field of Scenography (Czechoslovakia, 1970s). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 2, s. 111-121. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. A fresh approach to old issues. Maya Tangeberg–Grischin: The Techniques of Gesture Language – a Theory of Practice. In Theatralia, roč. 17, č. 2, 241-243. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 241-243. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Searching for the Perfect Sign.Structuralist Theory and Asian Acting Techniques. In Theatre and Stratification, Warwick, FIRT/IFTR. 2014. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. ORIENTace. K metodologii výzkumu tradičního indického divadla. In Veřejné přednášky Katedry divadelních studií a Teatrologické společnosti. 2014. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka, David DROZD a Martin BERNÁTEK. Úvod do teorie divadla: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 61 s. ISBN 978-80-210-6766-0. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ. Miroslav Kouřil’s Scenographic Theory: Establishing a New Scientific Discipline in the Totalitarian Regime. In Re-Routing Performance, Barcelona, mezinárodní konference FIRT/IFTR. 2013. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ. Archaeology of Concepts and Ambitions: Performing Structuralism through the Field of Scenography (Czechoslovakia, 1970s). In Prague Semiotic Stage Revisited II, Brno, KDS, FF MU. 2013. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Divadelní formy Asie v teoretickém díle Jiřího Veltruského. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč.16, č. 1, s. 81-101. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 236 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; č. 419. ISBN 978-80-210-6406-5. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Šéfredaktorka, předsedkyně redakční rady. Theatralia, 2013 - 2023. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora PŘÍHODOVÁ. Prague Semiotic Stage - Revisited. 1. vyd. Brno: Katedra divadelních studií FF MU, Nakladatelství MU (Muni Press), 2012, s. 1-237. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. ‘Asian’ Theatre Sign: Its Potential and Its Limits in the History of the Czech Structuralist Thought. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 89-99. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Nicola Savarese. Eurasian Theatre : drama and performance between East and West from classical antiquity to the present. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 211-219. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora PŘÍHODOVÁ. Miroslav Kouřil's theory of scenography in the archive materials : a research report. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 227-231. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Asijské divadelní formy v teoretickém díle Jiřího Veltuského. Zpráva o výzkumu. In Strukturalistický poločas. 2012. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Kúdijáttam - když divadlo vychází z chrámu. Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2012, roč. 23, č. 3, s. 36-54. ISSN 0862-5409. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. "Asian" theatre sign: its potential and its limits for the Czech structural thought. In Prague Semiotic Stage Revisited. 2011. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. A Journey into Theatrical Space: The Project of the Scenographic Encyclopaedia and its Prolegomena. Theatralia. Brno, 2011, roč. 14, č. 1, s. 244-253. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Asian Theatre in Metamorphosis: Interculturality and the Images of Orient in the Czech Theatre. In Torchinov Readings (Sankt-Peterburg University). 2011. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora LEŠTÁCHOVÁ. Velké prádlo v mezikulturní výměně. K problematice interkulturalismu v divadle. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 2, s. 161-178. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Ivan R. V. Rumánek: Japoská dráma nó. Žáner vo vývoji. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 279-285. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Jana Pilátová: Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelní antropologie. Theatralia. Brno: MU, 2010, roč. 13 / 2010, č. 1, s. 113-115. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Brněnské setkání zástupců divadelních muzeí. Theatralia. Brno: MU, 2010, roč. 13 / 2010, č. 1, s. 118-119. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Znakové systémy asijských divadelních forem v českém myšlení o divadle. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 13, 2010/2, s. 24 - 39. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Divadlo nezávislé Indie: Anglicky psaná indická dramatika. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 1., 1-2, s. 79 - 94. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Scénografové brněnského divadla po roce 1945. Dokumentace scénografické sbírky Moravského zemského muzea. In O divadle 2008. Sborník příspěvků z konferencí O divadle na Moravě a ve Slezsku III. a Paměť divadla v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009, 254 s. ISBN 978-80-244-2427-9. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Estetika staroindického divadelního umění. Teorie rasy. Theatralia. Sborník prací filozofické fakulty MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, roč. 2007, č. 10, s. 145-159. ISSN 1214-0406. info
 • KYSOVÁ, Šárka a Jitka ŠŤÁVOVÁ. Teatrologický trojboj. Divadelní revue. Praha: Divadelní ústav, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 80-81. ISSN 0862-5409. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Směřování k rase v dramatickém textu: Kalidásův Ztracený prsten. Theatralia. Sborník prací filozofické fakulty MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 113-132. ISSN 1214-0406. info

20. 10. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info