Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.


kancelář: bud. G/G002
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3035
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
  Datum a místo narození: 16.2.1982, Zlín, Česká republika
Pracoviště
 • Katedra divadelních studií FF MU
  Centrum pro inovace uměnovědných studií ÚHV FF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007 - 2010: Masarykova univerzita v Brně, FF: KDS při SE, obor Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury, ukončeno disertační prací "Hastábhinaja. Gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie")
 • 2001 – 2007: Masarykova univerzita v Brně, FF: Český jazyk a literatura (magisterská diplomová práce "Česká slovesa se dvěma interními argumenty")
 • 2001 – 2006: Masarykova univerzita v Brně, FF: ÚDIM (magisterská diplomová práce "Estetika staroindického divadelního umění. Teorie rasy")
 • 1997 – 2001: Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť, Zlín
Přehled zaměstnání
 • Od 2011: Katedra divadelních studií, FF MU
 • 2009 - 2012: Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, FF UPOL
 • 2008 - 2009: oddělení dějin divadla MZM (kurátorka scénografické sbírky)
 • 2007 - 2008: Ateliér scénografie JAMU (pedagogická činnost)
Pedagogická činnost
 • Abhinaja: herectví v tradičním divadelním umění Indie
 • Divadelní scénografie (FF UPOL, jaro 2010)
 • Moderní česká scénografie v kontextu světové tvorby (FF MU, jaro 2010)
 • Současné tendence teorie divadla (FF UPOL, podzim 2009, 2010, 2011)
 • Základy teorie divadla 1 (FF UPOL, podzim 2009, 2010, 2011)
 • Základy teorie divadla 2 (FF UPOL, podzim 2009, 2010, 2011)
 • Současná indická anglicky psaná dramatika, překladový seminář (FF MU, podzim 2009)
 • Tradiční indické divadlo (FF UPOL, jaro 2009)
 • Indické divadlo (FF MU, jaro 2009)
 • Česká scénografie 20. století (FF MU, podzim 2008)
 • Audiovizuální dokumentace českého divadla III (FF MU, podzim 2007)
 • Vybrané problémy české scénografie 20. století I (JAMU, podzim 2007)
 • Vybrané problémy české scénografie 20. století II (JAMU, jaro 2008)
 • Estetika staroindického divadla. Teorie rasy. (FF MU, 30.11.2007)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2014 Perspektivy a meze české kognitivní teatrologie(projekt MUNI/21/HAL/2014)
 • od 2011 Pražský divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál, projekt GAČR, GAP409/11/1082, projekt VaV (členka řešitelského týmu)
 • 2010 - 2012 Výzkumné záměry "Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru" (FF UPOL)
 • 2009 Moderní česká scénografie v kontextu světové tvorby, grant FRVŠ/1323/2009 (spoluřešitelka)
 • Staroindické divadelní umění
 • Abhinaja, práce herce v tradičním indickém divadle
 • Současná anglicky psaná indická dramatika (Grantový fond děkana FF MU 2008)
 • Teorie divadla
 • Hudební divadlo
 • Scénografie
 • Asijské divadelní kultury
Akademické stáže
 • 13.-18.4.2015: Polsko (Varšava, Instytut Kultury Polskiej), výuka
 • 28.5.-4.4.2015: Řecko (Athény, National and Kapodistrian University of Athens), výuka
 • srpen 2011: Japonsko (Ósaka, Kjóto), studijní pobyt
 • prosinec 2008 - únor 2009: Indie - terénní výzkum tradičních i novodobých forem indického divadla
 • červenec 2008: Řecko (Epidaurus), letní škola
 • 2006 – 2007: Universität in Potsdam: Institut für Linguistik, Institut für Slawistik (Erasmus; zimní semestr)
 • 2007 EGG (Brno) Letní škola generativní gramatiky
 • 2006 EGG (Olomouc) Letní škola generativní gramatiky
Universitní aktivity
 • od 2014 šéfredaktorka/předsedkyně redakční rady odborného recenzovaného periodika Theatralia
Mimouniversitní aktivity
 • 2014, 27.10.: ORIENTace. K metodologii výzkumu tradičního indického divadla (přednáška v rámci cyklu pořádaného ve spolupráci Teatrologické společnosti a Katedry divadelních studií)
 • 2014, 24.-25.10: III. Doktorandské sympozium, Mikulov
 • 2014, 28.7.-1.8.: Theatre and Stratification, Warwick, FIRT/IFTR (mezinárodní konference, příspěvek Searching for the Perfect Sign.Structuralist Theory and Asian Acting Techniques
 • 2013, 22.-26.7.: Re-Routing Performance, Barcelona, FIRT/IFTR (mezinárodní konference, příspěvek ve spoluautorství s Barborou Diego Rivera Příhodovou Miroslav Kouřil’s Scenographic Theory: Establishing a New Scientific Discipline in the Totalitarian Regime)
 • 2013, 20.-22.5.: Prague Semiotic Stage Revisited II, Brno, FF MU(mezinárodní konference, příspěvek ve spoluautorství s Barborou Diego Rivera Příhodovou: Archaeology of Concepts and Ambitions: Performing Structuralism through the Field of Scenography (Czechoslovakia, 1970s)
 • 2011, 27.-29.6.: Prague Semiotic Stage Revisited, Brno, KDS, FF MU (mezinárodní konference, příspěvek "Asian" theatre sign: its potentials and limits for the Czech structural theatre theory, předneseno 28.6.)
 • 2011, 21.-26.6.: Torchinov Readings, Sankt-Peterburg University (mezinárodní konference, příspěvek Asian Theatre in Metamorphosis: Interculturality and the Images of Orient in Czech Theatre, předneseno 24.6.)
 • 2010, 3. prosince: O divadle na Moravě a ve Slezsku (mezinárodní konference, příspěvek na téma „Orientální“ vlivy v českém divadle – počátky výzkumu)
 • od března 2010 členka výboru Teatrologické společnosti
 • 2010, 21. ledna: Živá tradice staroindického divadla, přednáška, Teatrologická společnost, Praha
 • 2009, 18. listopadu: Prezentace odborného výzkumu: Živá tradice staroindického herectví, přednáška, UPOL
 • 2009, 11. - 18. srpna: Workshop Malého divadla kjógenu, Praha
 • 2009, 4.- 10. srpna: Workshop divadla kúdijáttam, Linz, Rakousko
 • 2008, 8. října: O divadle na Moravě a ve Slezsku (mezinárodní konference, příspěvek Scénografové brněnského divadla po roce 1945)
 • 2008, červenec: Exploring European Identities/Ideologies by means of (re) presentations of Ancient Greek Drama (příspěvek na téma Dvořákova Nová Oresteia - inscenace J. Krohy z r. 1923), Epidaurus, Řecko
 • 2007, červenec - srpen: EGG(Letní škola generativní gramatiky), Brno
 • 2007, květen: Mladí lingvisté (konference, příspěvek na téma Česká slovesa se dvěma objekty), Olomouc
 • 2006, červenec - srpen: EGG (Letní škola generativní gramatiky), Olomouc
 • 2005 – 2006: A2 (recenze na knihy)
 • 2002, květen: Remazury (časopis festivalu Setkání-Stretnutie; redakční činnost)
Ocenění vědeckou komunitou
 • od 2014 členka Oborových hodnotících a verifikačních panelů (SHVa - Společenské, humanitní a umělecké vědy, panel AL)
 • 2014, hodnotitelka žádostí o financování projektů v rámci Fondů EHP (Program CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“)
 • 2009, Labyrinty herectví, Olomouc (lektorka – odborné posuzování uměleckých počinů v rámci divadelní přehlídky)
 • od 2006 posuzování odborných prací pro recenzovaná periodika (zejména pro Theatralia)
 • od 2006 posuzování diplomových prací (KDS FF MU, Brno; KDFMS UP Olomouc a další)
 • posuzování magisterských projektů (posuzování projektů v rámci závazných stanovisek KDS FF MU)
Vybrané publikace
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Helena SPURNÁ. Hudební divadlo Waltera Felsensteina a jeho domácí recepce. Musicologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2018, roč. 53, č. 1, s. 15-34. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2018-1-2. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Působení Miloše Wasserbauera ve Slovenském národním divadle v Bratislavě v padesátých letech a na začátku šedesátých let 20. století. Slovenské divadlo : revue dramatických umení, Veda, 2018, roč. 66, č. 4, s. 362-379. ISSN 0037-699X. doi:10.2478/sd-2018-0022. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. “Digging in the Score” : Conceptual Metaphor Theory and Analyzing Opera Stage Direction. In Metaphor across contexts and domains : from description to application (RaAM 2018), 27.-30.6.2018, Hong Kong. 2018. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Dynamics of Evil : Two Stagings of Verdi’s Otello in the State Theatre in Brno (1967, 1989). In Shakespeare in Changing Cultural Paradigms, 29.-30.11.2018, Bratislava. 2018. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Janáčkovy opery v Brně : realismus a metafory jevištní interpretace. 2018. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Opera v současném světě. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 191-196. ISSN 1803-845X. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Clelia Falletti, Gabriele Sofia and Victor Jacono (eds.) : Theatre and Cognitive Neuroscience. Consciousness, Literature and the Arts, 2018, roč. 19, 2/3. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Christian C. BILLING. Czech and Slovak Scenography for Shakespeare. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 268 s. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Christian C. BILLING. Making space for Shakespeare in the Central European imaginary : editorial. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře, Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 2, s. 7-13. ISSN 1803-845X. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Helena SPURNÁ. Realismus hudebního divadla Waltera Felsensteina – pravda, nebo mýtus? Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 88-121. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2017-1-6. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Inspirace v kognitivní filmologii : audiovizuální metafora jako analytický nástroj. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 169-174. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Verdi's Macbeth and Otello in Brno at the Verge of the Velvet Revolution : Between Stage Metaphor and Stage Realism. In Czech and Slovak Scenography for Shakespeare Symposium, 3. 3. 2017, Ohio State University, Ohio, USA. 2017. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Teoretické dílo Miloše Wasserbauera v kontextu dobového myšlení o operní inscenační tvorbě. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 2, s. 69-95. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2017-2-4. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Miroslav Kouřil a jeho cesta ke strukturalismu jako metodě i programu. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 144-158. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-1-7. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Stage Metaphors in Verdi's Otello : Miloš Wasserbauer's State Theatre Production (Brno 1967) in the Context of Otello's Staging Tradition. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 29-58. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-2-2. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Helena SPURNÁ. Dramaturgická východiska opery Státního divadla v Brně v době působení Václava Noska a Miloše Wasserbauera. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 212-227. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-1-11. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Stage Metaphor and Directing of Opera: Brno, Second Half of the 20th Century. In Metaphor in the Arts, in Media and Communication (11th Conference of the Association for Researching and Applying Metaphor), Berlin, 1-4 July 2016. 2016. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Shakespearovské opery na brněnském jevišti. 2016. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Metafory, kterými hrajeme : perspektivy a meze české kognitivní teatrologie. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 18, č. 1, s. 65-84. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2015-1-4. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Cognitive Theatre Studies - An Introduction. In Lectures at Department of Theatre Studies, Athens. 2015. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Operatic Shakespeare on the Stage of the State Theatre in Brno. In Czech and Slovak Scenography for Shakespeare, 6.-7. November, 2015, University of Hull, United Kingdom. 2015. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. From the score to the stage : an illustrated history of continental opera production and staging. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 153-156, 4 s. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ. Archaeology of Concepts and Ambitions: Performing Structuralism through the Field of Scenography (Czechoslovakia, 1970s). Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 2, s. 111-121. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. A fresh approach to old issues. Maya Tangeberg–Grischin: The Techniques of Gesture Language – a Theory of Practice. In Theatralia, roč. 17, č. 2, 241-243. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 241-243, 3 s. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Searching for the Perfect Sign.Structuralist Theory and Asian Acting Techniques. In Theatre and Stratification, Warwick, FIRT/IFTR. 2014. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. ORIENTace. K metodologii výzkumu tradičního indického divadla. In Veřejné přednášky Katedry divadelních studií a Teatrologické společnosti. 2014. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Šéfredaktorka; Předsedkyně redakční rady. : Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře / Theatralia. Journal of Theatre Studies, 2014. ISSN 1803-845X. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ. Miroslav Kouřil’s Scenographic Theory: Establishing a New Scientific Discipline in the Totalitarian Regime. In Re-Routing Performance, Barcelona, mezinárodní konference FIRT/IFTR. 2013. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ. Archaeology of Concepts and Ambitions: Performing Structuralism through the Field of Scenography (Czechoslovakia, 1970s). In Prague Semiotic Stage Revisited II, Brno, KDS, FF MU. 2013. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Divadelní formy Asie v teoretickém díle Jiřího Veltruského. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč.16, č. 1, s. 81-101. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 236 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; č. 419. ISBN 978-80-210-6406-5. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora PŘÍHODOVÁ. Prague Semiotic Stage - Revisited. 1. vyd. Brno: Katedra divadelních studií FF MU, Nakladatelství MU (Muni Press), 2012. s. 1-237, 237 s. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. ‘Asian’ Theatre Sign: Its Potential and Its Limits in the History of the Czech Structuralist Thought. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 89-99. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Nicola Savarese. Eurasian Theatre : drama and performance between East and West from classical antiquity to the present. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 211-219. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora PŘÍHODOVÁ. Miroslav Kouřil's theory of scenography in the archive materials : a research report. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 227-231. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Asijské divadelní formy v teoretickém díle Jiřího Veltuského. Zpráva o výzkumu. In Strukturalistický poločas. 2012. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Kúdijáttam - když divadlo vychází z chrámu. Divadelní revue, Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2012, roč. 23, č. 3, s. 36-54. ISSN 0862-5409. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. "Asian" theatre sign: its potential and its limits for the Czech structural thought. In Prague Semiotic Stage Revisited. 2011. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. A Journey into Theatrical Space: The Project of the Scenographic Encyclopaedia and its Prolegomena. Theatralia, Brno, 2011, roč. 14, č. 1, s. 244-253. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Asian Theatre in Metamorphosis: Interculturality and the Images of Orient in the Czech Theatre. In Torchinov Readings (Sankt-Peterburg University). 2011. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Barbora LEŠTÁCHOVÁ. Velké prádlo v mezikulturní výměně. K problematice interkulturalismu v divadle. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 2, s. 161-178. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Ivan R. V. Rumánek: Japoská dráma nó. Žáner vo vývoji. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 279-285, 7 s. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Jana Pilátová: Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelní antropologie. Theatralia, Brno: MU, 2010, roč. 13 / 2010, č. 1, s. 113-115. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Brněnské setkání zástupců divadelních muzeí. Theatralia, Brno: MU, 2010, roč. 13 / 2010, č. 1, s. 118-119. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Znakové systémy asijských divadelních forem v českém myšlení o divadle. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 13, 2010/2, s. 24 - 39. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Divadlo nezávislé Indie: Anglicky psaná indická dramatika. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 1., 1-2, s. 79 - 94. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Scénografové brněnského divadla po roce 1945. Dokumentace scénografické sbírky Moravského zemského muzea. In O divadle 2008. Sborník příspěvků z konferencí O divadle na Moravě a ve Slezsku III. a Paměť divadla v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. 254 s. ISBN 978-80-244-2427-9. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Estetika staroindického divadelního umění. Teorie rasy. Theatralia. Sborník prací filozofické fakulty MU, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, roč. 2007, č. 10, s. 145-159. ISSN 1214-0406. info
 • KYSOVÁ, Šárka a Jitka ŠŤÁVOVÁ. Teatrologický trojboj. Divadelní revue, Praha: Divadelní ústav, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 80-81. ISSN 0862-5409. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Směřování k rase v dramatickém textu: Kalidásův Ztracený prsten. Theatralia. Sborník prací filozofické fakulty MU, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 113-132. ISSN 1214-0406. info

5. 1. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info