doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 9. 2007
Datum ukončení řízení 1. 3. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Intersticiální HDR brachyterapie karcinomu prostaty
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Finek Jindřich, Ph.D. (LF UK Plzeň)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
doc. MUDr. Petruželka Luboš, CSc. (1. LF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 12. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Macháček Jindřich, CSc. (LF UP Olomouc)
doc. MUDr. Petera Jiří, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
doc. MUDr. Finek Jindřich, Ph.D. (LF UK Plzeň)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 1. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info