prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

profesor – Geografický ústav


kancelář: pav. 05/02020
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3536
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., narozen 22. června 1961 v Brně, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Geografický ústav
  Přírodovědecká fakulta
  Masarykova univerzita
  Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor (od r. 2014)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1985 – absolvent PřF MU v Brně, obor fyzická geografie (diplomová práce - Vztahy mezi mimořádnými srážkovými a odtokovými situacemi)
 • 1985 – RNDr. v oboru fyzická geografie, UJEP Brno
 • 1992 – CSc. v oboru fyzická geografie (Sněhové poměry Moravy a Slezska)
 • 2003 – docent v oboru fyzická geografie (Vichřice v českých zemích a jejich dopady na přírodu a společnost)
 • 2014 – profesor v oboru fyzická geografie
Přehled zaměstnání
 • 1985 – 1991 – asistent na Katedře geografie PřF UJEP (od r. 1989) resp. MU
 • 1991 – 2003 – odb. asistent na Katedře geografie PřF MU (od 01.01.2003 Geografický ústav)
 • 2003 – 2014 – docent Geografického ústavu PřF MU
 • 2014 – dosud – profesor Geografického ústavu PřF MU
Pedagogická činnost
 • Přednášky a semináře:
 • Statistické metody a zpracování dat
 • Metody ve fyzické geografii
 • Aplikovaná fyzická geografie
 • Základy geostatistiky
 • Urban climatology
 • Vedení 30 bakalářských a 26 diplomových prací od r. 2009
 • Školitel 2 studentů DSP (3 x abs)
 • Garant oboru Aplikovaná geografie
Vědeckovýzkumná činnost
 • Objekty vědeckého zájmu: Změny a kolísání klimatu, historická klimatologie, statistická analýza meteorologických a klimatologických měření a pozorování, rekonstrukce klimatu, hydrometeorologické extrémy, klima měst
 • Významné granty a projekty:
 • GA 13-04291S Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě dubové standardní chronologie (2013–2017), hlavní řešitel
 • GA205/09/1297 Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst (2009–2012), hlavní řešitel
 • GAP209/11/0956 Globální a regionální modelové simulace klimatu ve střední Evropě v 18.-20. století v porovnání s pozorovaným a rekonstruovaným klimatem (2011–2015), člen řešitelského kolektivu
Akademické stáže
 • 1990: Zaklad klimatologii Universytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polsko, klimatologie, 2 měsíce
 • 1991, 2005: Historical Institute, University of Bern, Švýcarsko, historická klimatologie, 2 měsíce
 • 1994: University of Thesaly, Volos, Řecko, 1994, klimatologie a agrometeorologie, 2 měsíce
Universitní aktivity
 • od r. 2005: člen Vědecké rady PřF MU
 • 2007-2019: ředitel Geografického ústavu
Mimouniversitní aktivity
 • Člen redakční rady Acta Universitatis Carolinae (od r. 2010)
 • Externí evaluátor COST 719 (r. 2002)
 • Místopředseda hodnotícího panelu P209 GAČR (od r. 2009, 2011-2013 člen panelu)
 • Člen pracovní skupiny (Vědy o Zemi) akreditační komise (od r. 2011)
 • Člen OR DSP Environmentální geografie, PřF, Ostravská univerzita (od r. 2005)
 • Člen OR DSP Fyzická geografie a geoekologie, PřF, Univerzita Karlova, (od r. 2012)
Vybrané publikace
 • GELETIČ, Jan, Michal LEHNERT, Petr DOBROVOLNÝ a Maja ZUVELA-ALOISE. Spatial modelling of summer climate indices based on local climate zones: expected changes in the future climate of Brno, Czech Republic. Climatic Change. Dordrecht: Springer Netherlands, 2019, roč. 152, 3-4, s. 487-502. ISSN 0165-0009. doi:10.1007/s10584-018-2353-5. Full Text info
 • KNERR, Isabel, Manuel DIENST, Jenny LINDEN, Petr DOBROVOLNÝ, Jan GELETIČ, Ulf BÜNTGEN a Jan ESPER. Addressing the relocation bias in a long temperature record by means of land cover assessment. Theoretical and Applied Climatology. Wien: Springer Wien, 2019, roč. 137, 3-4, s. 2853-2863. ISSN 0177-798X. doi:10.1007/s00704-019-02783-2. Full Text info
 • BOKWA, Aanita, Jan GELETIČ, Michal LEHNERT, Maja ZUVELA-ALOISE, Brigitta HOLLOSI, Tamas GAL, Nora SKARBIT, Petr DOBROVOLNÝ, Monika J. HAJTO, Rafael KIELAR, Jakub P. WALAWENDER, Pavel STASTNY, Juraj HOLEC, Katarzyna OSTAPOWICZ, Jarmila BURIANOVÁ a Marcel GARAJ. Heat load assessment in Central European cities using an urban climate model and observational monitoring data. ENERGY AND BUILDINGS. Lausanne: ELSEVIER SCIENCE SA, 2019, roč. 201, OCT, s. 53-69. ISSN 0378-7788. doi:10.1016/j.enbuild.2019.07.023. Full Text info
 • BRÁZDIL, Rudolf, Peter STUCKI, Péter SZABÓ, Petr DOBROVOLNÝ, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Oldřich KOTYZA, Hubert VALÁŠEK, Lukáš DOLÁK, Pavel ZAHRADNÍČEK a Silvie SUCHÁNKOVÁ. The second most disastrous windstorm of the nineteenth century in the Czech Lands, 26-27 October 1870. Theoretical and Applied Climatology. Springer Vienna, 2018, roč. 132, 3-4, s. 1201-1216. ISSN 0177-798X. doi:10.1007/s00704-017-2146-1. info
 • DOBROVOLNÝ, Petr, Michal RYBNICEK, Tomáš KOLAR, Rudolf BRÁZDIL, Miroslav TRNKA a Ulf BÜNTGEN. May-July precipitation reconstruction from oak tree-rings for Bohemia (Czech Republic) since AD 1040. International Journal of Climatology. HOBOKEN: Wiley, 2018, roč. 38, č. 4, s. 1910-1924. ISSN 0899-8418. doi:10.1002/joc.5305. info
 • LEHNERT, Michal, Jan GELETIČ, Petr DOBROVOLNÝ a Martin JUREK. Temperature differences among local climate zones established by mobile measurements in two central European cities. Climate Research. Germany: Inter-Research Science Publisher, 2018, roč. 75, č. 1, s. 53-64. ISSN 0936-577X. doi:10.3354/cr01508. URL info
 • PFISTER, Christian, Chantal CAMENISCH a Petr DOBROVOLNÝ. Analysis and Interpretation: Temperature and Precipitation Indices. In White, S., Pfister, C., Mauelshagen, F. The Palgrave Handbook of Climate History. první. London: Palgrave Macmillan, 2018. s. 115-129. ISBN 978-1-137-43019-9. doi:10.1057/978-1-137-43020-5_11. info
 • TRNKA, Miroslav, Michael HAYES, František JUREČKA, Lenka BARTOŠOVÁ, Martha ANDERSON, Rudolf BRÁZDIL, Jesslyn BROWN, Jesus J. CAMARERO, Pavel CUDLÍN, Petr DOBROVOLNÝ, Josef EITZINGER, Song FENG, Taryn FINNESSEY, Gregor GREGORIC, Petr HAVLIK, Christopher HAIN, Ian HOLMAN, David JOHNSON, Kurt Christian KERSEBAUM, Fredrik Charpentier LJUNGQVIST, Jürg LUTERBACHER, Fabio MICALE, Claudia HARTL-MEIER, Martin MOŽNÝ, Pavol NEJEDLIK, Jørgen Eivind OLESEN, Margarita RUIZ-RAMOS, Reimund P. RÖTTER, Gabriel SENAY, Sergio M. VICENTE- SERRANO, Mark SVOBODA, Andreja SUSNIK, Tsegaye TADESSE, Adam VIZINA, Brian WARDLOW, Zdeněk ŽALUD a Ulf BÜNTGEN. Priority questions in multidisciplinary drought research. Climate Research. Inter-Research, 2018, roč. 75, č. 3, s. 241-260. ISSN 0936-577X. doi:10.3354/cr01509. URL info
 • BRÁZDIL, Rudolf, Péter SZABÓ, Petr DOBROVOLNÝ, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Oldřich KOTYZA, Silvie SUCHÁNKOVÁ a Hubert VALÁŠEK. Windstorm of the eighteenth century in the Czech Lands: course, extent, impacts. Theoretical and Applied Climatology. Wien: Springer Wien, 2017, roč. 129, 1-2, s. 623-632. ISSN 0177-798X. doi:10.1007/s00704-016-1806-x. info
 • BRÁZDIL, Rudolf, Péter SZABÓ, Peter STUCKI, Petr DOBROVOLNÝ, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Oldřich KOTYZA, Hubert VALÁŠEK, Marián MELO, Silvie SUCHÁNKOVÁ, Lukáš DOLÁK a Kateřina CHROMÁ. The extraordinary windstorm of 7 December 1868 in the Czech Lands and its central European context. Internatiol Journal of Climatology. Hoboken: Wiley, 2017, roč. 37, August, s. 14-29. ISSN 0899-8418. doi:10.1002/joc.4973. info
 • LUTERBACHER, Juerg, J.P. WERNER, J.E. SMERDON, L. FERNANDEZ-DONADO, F.J. GONZALEZ-ROUCO, D. BARRIOPEDRO, F.C. LJUNGQVIST, Ulf BÜNTGEN, E. ZORITA, S. WAGNER, J. ESPER, D. MCCARROLL, A. TORETI, D. FRANK, J.H. JUNGCLAUS, M. BARRIENDOS, C. BERTOLIN, O. BOTHE, Rudolf BRÁZDIL, D. CAMUFFO, Petr DOBROVOLNÝ, M. GAGEN, E. GARICA-BUSTAMANTE, Q. GE, J.J. GOMEZ-NAVARRO, J. GUIOT, Z. HAO, G.C. HEGERL, K. HOLMGREN, V.V. KLIMENKO, J. MARTIN-CHIVELET, Christian PFISTER, N. ROBERTS, A. SCHINDLER, A. SCHURER, O. SOLOMINA, L. VON GUNTEN, E. WAHL, H. WANNER, O. WETTER, E. XOPLAKI, N. YUAN, D. ZANCHETTIN, H. ZHANG a C. ZEREFOS. European summer temperatures since Roman times. Environmental Research Letters. BRISTOL: IOP PUBLISHING LTD, 2016, roč. 11, č. 2, s. "nestrankovano", 12 s. ISSN 1748-9326. doi:10.1088/1748-9326/11/2/024001. info
 • BRÁZDIL, Rudolf, Petr DOBROVOLNÝ, Miroslav TRNKA, Ulf BÜNTGEN, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Oldřich KOTYZA, Hubert VALÁŠEK a Petr ŠTĚPÁNEK. Documentary and instrumental-based drought indices for the Czech Lands back to AD 1501. Climate Research. 2016, roč. 70, 2-3, s. 103-117. ISSN 0936-577X. doi:10.3354/cr01380. URL info
 • BOHOVIC, Roman, Petr DOBROVOLNÝ a Doris KLEIN. The Spatial and Temporal Dynamics of Remotely-sensed Vegetation Phenology in Central Asia in the 1982-2011 Period. European Journal of Remote Sensing. 2016, roč. 49, June, s. 279-299. ISSN 2279-7254. doi:10.5721/EuJRS20164916. URL info
 • GELETIČ, Jan, Michal LEHNERT a Petr DOBROVOLNÝ. Land Surface Temperature Differences within Local Climate Zones, Based on Two Central European Cities. Remote Sensing. Basel: MDPI AG, 2016, roč. 8, č. 10, s. "nestrankovano", 18 s. ISSN 2072-4292. doi:10.3390/rs8100788. URL info
 • DOBROVOLNÝ, Petr, Michal RYBNÍČEK, Ulf BÜNTGEN, Miroslav TRNKA, Rudolf BRÁZDIL, Zdeněk STACHOŇ, Ondřej PROKOP a Tomáš KOLÁŘ. Recent growth coherence in long-term oak (Quercus spp.) ring width chronologies in the Czech Republic. Climate Research. 2016, roč. 70, 2-3, s. 133-141. ISSN 0936-577X. doi:10.3354/cr01402. URL info
 • MOŽNÝ, Martin, Rudolf BRÁZDIL, Petr DOBROVOLNÝ, Miroslav TRNKA, Věra POTOPOVÁ, Petr HLAVINKA, Lenka BARTOŠOVÁ, Pavel ZAHRADNÍČEK, Petr ŠTĚPÁNEK a Zdeněk ŽALUD. Drought reconstruction based on grape harvest dates for the Czech Lands, 1499-2012. Climate Research. OLDENDORF LUHE: INTER-RESEARCH, 2016, roč. 70, 2-3, s. 119-132. ISSN 0936-577X. doi:10.3354/cr01423. URL info
 • MOŽNÝ, Martin, Rudolf BRÁZDIL, Petr DOBROVOLNÝ a Miroslav TRNKA. April-August temperatures in the Czech Lands, 1499-2015, reconstructed from grape-harvest dates. Climate of the Past. GOTTINGEN: Copernicus, 2016, roč. 12, č. 7, s. 1421-1434. ISSN 1814-9324. doi:10.5194/cp-12-1421-2016. info
 • BRÁZDIL, Rudolf, Miroslav TRNKA, Jiří MIKŠOVSKÝ, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ a Petr DOBROVOLNÝ. Spring-summer droughts in the Czech Land in 1805–2012 and their forcings. International Journal of Climatology. Wiley, 2015, roč. 35, č. 7, s. 1405-1421. ISSN 0899-8418. doi:10.1002/joc.4065. info
 • DOBROVOLNÝ, Petr, Rudolf BRÁZDIL, Mirek TRNKA, Oldřich KOTYZA a Hubert VALÁŠEK. Precipitation reconstruction for the Czech Lands, AD 1501–2010. International Journal of Climatology. Wiley, 2015, roč. 35, č. 1, s. 1-14. ISSN 0899-8418. doi:10.1002/joc.3957. info
 • BRÁZDIL, Rudolf, Miroslav TRNKA, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Jan BALEK, Lenka BARTOŠOVÁ, Ivan BIČÍK, Pavel CUDLÍN, Petr ČERMÁK, Petr DOBROVOLNÝ, Martin DUBROVSKÝ, Aleš FARDA, Martin HANEL, Jiří HLADÍK, Petr HLAVINKA, Bohumír JANSKÝ, Pavel JEŽÍK, Karel KLEM, Jan KOCUM, Tomáš KOLÁŘ, Oldřich KOTYZA, Tomáš KYNCL, Eliška KRKOŠKA LORENCOVÁ, Jaromír MACKŮ, Jiří MIKŠOVSKÝ, Martin MOŽNÝ, Radomír MUZIKÁŘ, Ivan NOVOTNÝ, Adam PÁRTL, Petr PAŘIL, Radek POKORNÝ, Michal RYBNÍČEK, Daniela SEMERÁDOVÁ, Eva SOUKALOVÁ, Zdeněk STACHOŇ, Petr ŠTĚPÁNEK, Přemysl ŠTYCH, Pavel TREML, Otmar URBAN, David VAČKÁŘ, Hubert VALÁŠEK, Adam VIZINA, Radek VLNAS, Jan VOPRAVIL, Pavel ZAHRADNÍČEK a Zdeněk ŽALUD. Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost. Brno: Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i., 2015. 400 s. Historie počasí a podnebí v českých zemích, svazek XI. ISBN 978-80-87902-11-0. info
 • DOBROVOLNÝ, Petr a Lukáš KRAHULA. The spatial variability of air temperature and nocturnal urban heat island intensity in the city of Brno, Czech Republic. Moravian Geographical Reports. AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2015, roč. 23, č. 3, s. 8-16. ISSN 1210-8812. doi:10.1515/mgr-2015-0013. info
 • PFISTER, Christian, Otakar WETTER, Rudolf BRÁZDIL, Petr DOBROVOLNÝ, R. GLASER, Juerg LUTERBACHER, SI. SENEVIRATNE, E. ZORITA, MJ. ALCOFORADO, M. BARRIENDOS, U. BIEBER, KH. BURMEISTER, C. CAMENISCH, A. CONTINO, U. GRUNEWALD, J. HERGET, I. HIMMELSBACH, T. LABBÉ, Danuta LIMANÓWKA, L. LITZENBURGER, Andrea KISS, Oldřich KOTYZA, O. NORDLI, K. PRIBYL, D. RETSO, D. RIEMANN, Christian ROHR, W. SIEGFRIED, JL. SPRING, J. SODERBERG, S. WAGNER a JP. WERNER. Tree-rings and people - different views on the 1540 Megadrought. Reply to Buntgen et al. 2015. DORDRECHT: SPRINGER, 2015. 8 s. ISSN 0165-0009. doi:10.1007/s10584-015-1429-8. URL info
 • DOBROVOLNÝ, Petr, Michal RYBNÍČEK, Tomáš KOLÁŘ, Rudolf BRÁZDIL, Miroslav TRNKA a Ulf BÜNTGEN. A tree-ring perspective on temporal changes in the frequency and intensity of hydroclimatic extremes in the territory of the Czech Republic since 761 AD. Climate of the Past. Copernicus, 2015, roč. 11, č. 10, s. 1453-1466. ISSN 1814-9324. doi:10.5194/cp-11-1453-2015. info
 • TRNKA, Miroslav, Rudolf BRÁZDIL, M. MOŽNÝ, Petr ŠTĚPÁNEK, Petr DOBROVOLNÝ, Pavel ZAHRADNÍČEK, J. BALEK, D. SEMERÁDOVÁ, M. DUBROVSKÝ, P. HLAVINKA, Josef EITZINGER, B. WARDLOW, M. SVOBODA, M. HAYES a Zdeněk ŽALUD. Soil moisture trends in the Czech Republic between 1961 and 2012. International Journal of Climatology. HOBOKEN: Wiley, 2015, roč. 35, č. 13, s. 3733-3747. ISSN 0899-8418. doi:10.1002/joc.4242. info
 • WETTER, Oliver, Christian PFISTER, Johannes P. WERNER, Eduardo ZORITA, Sebastian WAGNER, Sonia I. SENEVIRATNE, Jürgen HERGET, Uwe GRÜNEWALD, Jürg LUTERBACHER, Maria-Joao ALCOFORADO, Mariano BARRIENDOS, Ursula BIEBER, Rudolf BRÁZDIL, Karl H. BURMEISTER, Chantal CAMENISCH, Antonio CONTINO, Petr DOBROVOLNÝ, Rüdiger GLASER, Iso HIMMELSBACH, Andrea KISS, Oldřich KOTYZA, Thomas LABBÉ, Danuta LIMANÓWKA, Laurent LITZENBURGER, Øyvind NORDLI, Kathleen PRIBYL, Dag RETSÖ, Dirk RIEMANN, Christian ROHR, Werner SIEGFRIED, Johan SÖDERBERG a Jean-Laurent SPRING. The year-long unprecedented European heat and drought of 1540 – a worst case. Climatic Change. 2014, roč. 125, 3-4, s. 349-363. ISSN 0165-0009. doi:10.1007/s10584-014-1184-2. info
 • BRÁZDIL, Rudolf, Petr DOBROVOLNÝ, Miroslav TRNKA, Oldřich KOTYZA, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Hubert VALÁŠEK, Pavel ZAHRADNÍČEK a Petr ŠTĚPÁNEK. Droughts in the Czech Lands, 1090–2012 AD. Climate of the Past. European Geosciences Union, 2013, roč. 9, č. 4, s. 1985-2002. ISSN 1814-9324. doi:10.5194/cp-9-1985-2013. info
 • BRÁZDIL, Rudolf, Oldřich KOTYZA, Petr DOBROVOLNÝ, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ a Hubert VALÁŠEK. Climate of the Sixteenth Century in the Czech Lands. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 286 s. History of Weather and Climate in the Czech Lands, sv. 10. ISBN 978-80-210-6565-9. info
 • MOŽNÝ, Martin, Rudolf BRÁZDIL, Petr DOBROVOLNÝ a Mirek TRNKA. Cereal harvest dates in the Czech Republic between 1501 and 2008 as a proxy for March–June temperature reconstruction. Climatic Change. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 2012, roč. 110, 3-4, s. 801-821. ISSN 0165-0009. doi:10.1007/s10584-011-0075-z. info
 • TRACHSEL, Mathias, Christian KAMENIK, Martin GROSJEAN, Danny MCCARROL, Anders MOBERG, Rudolf BRÁZDIL, Ulf BUENTGEN, Petr DOBROVOLNÝ, Jan ESPER, David C. FRANK, Michael FRIEDRICH, Ruediger GLASER, Isabelle LAROCQUE-TOBLER, Kurt NICOLUSSI a Dirk RIEMANN. Multi-archive summer temperature reconstruction for the European Alps, AD 1053-1996. Quaternary Science Reviews. 2012, roč. 46, 16. 6., s. 66-79. ISSN 0277-3791. doi:10.1016/j.quascirev.2012.04.021. info
 • DOBROVOLNÝ, Petr, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ, Rudolf BRÁZDIL, Lukáš KRAHULA, Pavel ZAHRADNÍČEK, Miloslav HRADIL, Marie DOLEŽELOVÁ, Milan ŠÁLEK, Petr ŠTĚPÁNEK, Jaroslav ROŽNOVSKÝ, Hubert VALÁŠEK, Karel KIRCHNER a Jaromír KOLEJKA. Klima Brna. Víceúrovňová analýza městského klimatu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 200 s. ISBN 978-80-210-6029-6. info
 • TRNKA, Mirek, Rudolf BRÁZDIL, Martin DUBROVSKÝ, Daniela SEMERÁDOVÁ, Petr ŠTĚPÁNEK, Petr DOBROVOLNÝ, Martin MOŽNÝ, Josef EITZINGER, Jan MÁLEK, Herbert FORMAYER, Jan BALEK a Zdeněk ŽALUD. A 200-year climate record in Central Europe: implications for agriculture. Agronomy for sustainable environment. 2011, roč. 31, č. 4, s. 631-641. ISSN 1774-0746. doi:10.1007/s13593-011-0038-9. info
 • BRÁZDIL, Rudolf, Gaston R. DEMARÉE, Mathias DEUTSCH, Emmanuel GARNIER, Andrea KISS, Jürg LUTERBACHER, Neil MACDONALD, Christian ROHR, Petr DOBROVOLNÝ, Petr KOLÁŘ a Kateřina CHROMÁ. European floods during the winter 1783/1784: scenarios of an extreme event during the "Little Ice Age". Theor. Appl. Climatol. 2010, roč. 100, 1-2, s. 163-189. ISSN 0177-798X. URL info
 • BRÁZDIL, Rudolf a Petr DOBROVOLNÝ. Historical Climate in Central Europe During the Last 500 Years. In The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2010. s. 41-70. ISBN 978-90-481-3166-2. doi:10.1007/978-90-481-3167-9_2. URL info
 • BATTIPAGLIA, Giovanna, David FRANK, Ulf BÜNTGEN, Petr DOBROVOLNÝ, Rudolf BRÁZDIL, Christian PFISTER a Jan ESPER. Five centuries of Central European temperature extremes reconstructed from tree-ring density and documentary evidence. Global and Planetary Change. Elsevier, 2010, roč. 72, č. 10, s. 182–191. ISSN 0921-8181. URL info
 • BRÁZDIL, Rudolf, Petr DOBROVOLNÝ, Jürg LUTERBACHER, Anders MOBERG, Christian PFISTER, Dennis WHEELER a Eduardo ZORITA. European climate of the past 500 years: new challenges for historical climatology. Climatic Change. Springer, 2010, roč. 101, 1-2, s. 7-40. ISSN 0165-0009. info
 • DOBROVOLNÝ, Petr, Anders MOBERG, Rudolf BRÁZDIL, Christian PFISTER, Ruediger GLASER, Rob WILSON, Aryan VAN ENGELEN, Danuta LIMANOWKA, Andrea KISS, Monika BĚLÍNOVÁ, Jarmila BURIANOVÁ, Dirk RIEMANN, Juerg LUTERBACHER a Reinhard BOEHM. Monthly, seasonal and annual temperature reconstructions for Central Europe derived from documentary evidence and instrumental records since AD 1500. Climatic Change. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 2010, roč. 101, 1-2, s. 69-107. ISSN 0165-0009. doi:10.1007/s10584-009-9724-x. info
 • GLASER, Ruediger, Dirk RIEMANN, Johannes SCHONBEIN, Mariano BARRIEANDOS, Rudolf BRÁZDIL, Chiara BERTOLIN, Dario CAMUFFO, Mathias DEUTSCH, Petr DOBROVOLNÝ, Aryan VAN ENGELEN, Silvia ENZI, Monika BĚLÍNOVÁ, Sebastian KOENIG, Oldřich KOTYZA, Danuta LIMANOWKA, Jarmila BURIANOVÁ, Mirca SGHEDONI, Brice MARTIN a Iso HIMMELSBACH. The variability of European floods since AD 1500. Climatic Change. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 2010, roč. 101, 1-2, s. 235-256. ISSN 0165-0009. doi:10.1007/s10584-010-9816-7. URL info
 • ZORITA, Eduardo, Anders MOBERG, Lotta LEIJONHUFVUD, Rob WILSON, Rudolf BRÁZDIL, Petr DOBROVOLNÝ, Juerg LUTERBACHER, Reinhard BOEHM, Christian PFISTER, Dirk RIEMANN, Ruediger GLASER, Johan SODERBERG a Fidel GONZÁLES-ROUCO. European temperature records of the past five centuries based on documentary/instrumental information compared to climate simulations. Climatic Change. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 2010, roč. 101, 1-2, s. 143-168. ISSN 0165-0009. doi:10.1007/s10584-010-9824-7. info
 • DOBROVOLNÝ, Petr, Rudolf BRÁZDIL, Oldřich KOTYZA a Hubert VALÁŠEK. Extreme summer and winter temperatures in the Czech Lands after A.D. 1500 and their Central European context. Geografie. CZECH GEOGRAPHIC SOC, 2010, roč. 115, č. 3, s. 266-283. ISSN 1212-0014. URL info
 • BRÁZDIL, Rudolf, Kateřina CHROMÁ, Petr DOBROVOLNÝ a Radim TOLASZ. Climate fluctuations in the Czech Republic during the period 1961-2005. International Journal of Climatology. 2009, roč. 29, č. 2, s. 223-242, 22 s. ISSN 0899-8418. info
 • DOBROVOLNÝ, Petr, Rudolf BRÁZDIL, Hubert VALÁŠEK, Oldřich KOTYZA, Jarmila MACKOVÁ a Monika BĚLÍNOVÁ. A standard paleoclimatological approach to temperature reconstruction in historical climatology: an example from the Czech Republic, A.D. 1718-2007. International Journal of Climatology. 2009, roč. 29, č. 10, s. 1478 - 1492. ISSN 0899-8418. URL info
 • DOBROVOLNÝ, Petr a Rudolf BRÁZDIL. Strong winds in the Czech Lands during the 16th-20th centuries. Jeleček, L. et al., eds. In Dealing with Diversity. 2nd International Conference of the European Society for Environmental History. Prague: Charles University, 2003. s. 33-38. ISBN 80-86561-09--7. info
 • DOBROVOLNÝ, Petr a Rudolf BRÁZDIL. Documentary evidence on strong winds related to convective storms in the Czech Republic since AD 1500. Snow, J. T, ed. Atmospheric Research. Amsterdam: ELSEVIER, 2003, roč. 67-68, Jul - Sep, s. 95 - 116, 21 s. ISSN 0169-8095. info
 • BRÁZDIL, Rudolf, Ruediger GLASER, Christian PFISTER, Petr DOBROVOLNÝ, Jean-Marc ANTOINE, Mariano BARRIENDOS, Dario CAMUFFO, Mathias DEUTSCH, Silvia ENZI, Emanuela GUIDOBONI, Oldřich KOTYZA a Fernando S. RODRIGO. Flood events of selected European rivers in the sixteenth century. Climatic Change. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 1999, roč. 43, č. 1, s. 239-285. ISSN 0165-0009. info
 • GLASER, Ruediger, Rudolf BRÁZDIL, Christian PFISTER, Petr DOBROVOLNÝ, Mariano BARRIENDOS, Anita BOKWA, Dario CAMUFFO, Oldřich KOTYZA, Danuta LIMANOWKA, Lajos RÁCZ a Fernando S. RODRIGO. Seasonal temperature and precipitation fluctuations in selected parts of Europe during the sixteenth cebntury. Climatic Change. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 1999, roč. 43, č. 1, s. 169-200. ISSN 0165-0009. info
 • PFISTER, Christian, Rudolf BRÁZDIL, Ruediger GLASER, Mariano BARRIENDOS, Dario CAMUFFO, Martin DEUTSCH, Petr DOBROVOLNY, S ENZI, Emilio GUIDOBONI, Oldřich KOTZYA, Stefan MILITZER a Fernando S. RODRIGO. Documentary evidence on climate in sixteenth-century Europe. Climatic Change. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 1999, roč. 43, č. 1, s. 55-109. ISSN 0165-0009. info

20. 8. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info