Mgr. et Mgr. Kateřina Prajznerová, M.A., Ph.D.


e‑mail:
Školitel

Obor: Literární komparatistika

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech