PhDr. Zdeněk Stránský


Kancelář: bud. U1/231
Úvoz 244/33
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 6828
E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Zdeněk Stránský, nar. l6.6.l932 v Ústí n. Orl.
Pracoviště
 • Psychologický ústav
  Filozofická fakulta MU
  A.Nováka l
  66O 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • l965 FF, jednooborové studium psychologie
 • l966 kurz pedagogiky a psychologie pro učitele ozbrojených sil, VPA Moskva
 • l967 PhDr.,psychologie"Mezilidské vztahy v armádě" FF
 • 1967-l970 externí aspirantura v oboru "Vojenská psychologie" VPA Moskva /ukončeno kand minimem,nostrifikováno l971/
 • l97l-l977 tématické kurzy v klinické psychologii ILF Praha a Bratislava
 • l985 absolutorium na výkon práce ve zdravotnictví v oboru klinická psychologie, KÚNZ Bratislava
Přehled zaměstnání
 • 1953-l961 MNO státní zaměstnanec
 • 1961-l971 katedra psychologie VA Brno
 • l971-1975 Psychiatrická léčebna, Veĺké Leváre
 • 1975-1990 OÚNZ,Senica nad Myjavou
 • 1990-1993 Vojenská akademie Brno
 • l994 FF MU
Pedagogická činnost
 • Základy praktické psychologie
 • Psychohygiena
 • Psychologie pro učitele
Vědeckovýzkumná činnost
 • Pokus o modelový profesiogram mistra, l97O, VÚ č.6 ZKL Brno
 • Psychologický rozbor voj.činnosti,l97O MNO-SVŠ Praha úkol XI-D2
 • Výzkum osobnosti alkoholika, l974, KÚNZ Bratislava /dílčí výzkum hlav.psychiatra Zs KÚNZ/
 • Řízení vojenské vysoké školy a jeho vliv na organizaci práce učitele,l993, úkol H6-VV-VU/VA-VPP-Ol
Akademické aktivity
 • 1968-1971 náčelník katedry voj. psychologie VA Brno
 • 1970-1971 řádný člen vědecké rady VPF VA Brno
 • l970-1971 člen komise pro obhajoby kand. prací v oboru "Teorie velení", VA Brno
 • 1990-1993 ved. odd. pro výzkum vých.vzděl.procesů VA Brno
 • l991-1993 člen Rady hlavního psychologa čsl.armády MNO Praha
Vybrané publikace
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk a Vlastimil ŠVEC. V roli vysokoškolského učitele. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 107-116. ISBN 80-210-3130-1. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Člověk v podmínkách náročné vojenské činnosti. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 89-101. ISBN 80-210-2832-7. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Význam a úloha psychologických služeb v armádě České republiky. Brno: MU Brno, 2001. s. 95-102. Sborník prací a spisy FF. ISBN 80-210-2588-3. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Psychologie v praxi bezpečnosti silničního provozu. Brno: MU Brno, 2000. 10 s. Sborník P4 SP FFMU. ISBN 80-210-2516-6. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Jak orientovat a zdonalovat svoji pedagogickou činnost. Brno: VA Brno, 1993. 30 s. Sborník ř.D-3. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Profesiografie-východiska a požadavky na zpracování profesiogramu vojáka z povolání. Brno: VA Brno, 1993. 18 s. Studijní materiály Věd.ped. pracoviště VA. info
 • KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ MNO. Slovník vojenského profesionála. Praha: MNO Praha, 1993. 6 s. ISBN 80-85469-58-8. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Některé sociálně psychologické aspekty v procesu řízení pedagogických kolektivů na vojenské vysoké škole. Bratislava: VPP Bratislava, 1992. 21 s. Sborník ze XXXIV sjezdu voj.psychiatrů a psycholog. ISBN 1311. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Psychologické poradenství, jeho význam a možnosti v podmínkách voj.vysoké školy. Brno: VA, 1991. 22 s. ISBN D-2. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Alkoholik a jeho osobnostné črty. Bratislava, 1976. Protialkoholický obzor. ISBN 1/79-XI. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Psychologické aspekty interpersonálních vztahů ve skupině. Brno: VA AZ, 1969. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Úvod do psychologie prac. činností. Brno: Keramoprojekt, 1968. info
 • KOL.KATEDRY VA. O vojenském vyučování a výcviku. : Naše vojsko, 1967. 25 s. ISBN 28-053-67. info
 • KOL.PRAC.MNO. Psychologické aspekty řídící činnosti. : MNO, 1967. 85 s. info
 • MIKŠÍK, Oldřich. Úvod do psychologie. Praha: Naše vojsko, 1966. ISBN 28-126-66. info
 • STRÁNSKÝ, Zdeněk. Základy psychologie pro vojenské inženýry a techniky. Brno: VAAZ, 1963. 230 s. 22l2. info

20. 2. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info