prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 27. 1. 2003
Datum ukončení řízení 1. 6. 2004
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 9. 2003
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. et PaedDr. Pavel Marek, Dr. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. (UK Praha - Fakulta sociálních věd)
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Jan Škaloud, CSc. (VŠE Praha - Fakulta mezinárodních vztahů)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 9. 2003
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 9. 12. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info