prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Biofyzikální ústav AV ČR Brno
Obor řízení Biofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 1. 9. 2003
Datum ukončení řízení 1. 3. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Modifikace DNA sloučeninami platiny a ruthenia: Vztah k vývoji nových léčiv proti rakovině
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
doc. RNDr. Vladimír Král, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Vladimír Vetterl, DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 1. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta, BFÚ AV ČR Brno)
Členové prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Vladimír Král, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
RNDr. Jana Šlotová, CSc. (BFÚ AV ČR Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 1. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info