doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

ředitel institutu – Laboratoř experimentální ekonomie


kancelář: 426
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7985
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Veřejná ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 12. 12. 2019

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Veřejná ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 2. 2011
Datum ukončení řízení 1. 7. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Veřejné statky: Teorie a experiment
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. (VŠE, Fakulta financí a účetnictví)
prof. Ing. Věra Kubátová, CSc. (VŠE, Fakulta financí a účetnictví)
doc. Radim Valenčík, CSc. (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 5. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta)
Členové doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (Fakulta financí a účetnictví VŠE)
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví)
doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. (VŠE Fakulta financí a účetnictví)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 6. 2011