prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

děkan Ekonomicko-správní fakulty


kancelář: 223
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7985
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Veřejná ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 2. 2011
Datum ukončení řízení 1. 7. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Veřejné statky: Teorie a experiment
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. (VŠE, Fakulta financí a účetnictví)
prof. Ing. Věra Kubátová, CSc. (VŠE, Fakulta financí a účetnictví)
doc. Radim Valenčík, CSc. (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 5. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta)
Členové doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (Fakulta financí a účetnictví VŠE)
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví)
doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. (VŠE Fakulta financí a účetnictví)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 6. 2011
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Veřejná ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 12. 12. 2019
Datum ukončení řízení 8. 5. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 6. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Členové Univ. prof. i. R. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik (Národohospodárska fak. EU v Bratislave)
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (Vysoká škola ekonomie a managementu)
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Friedrich Schneider (Johannes Kepler University Linz, Research Institute of Banking and Finance)
doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D. (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 14. 9. 2020
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 1. 12. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info