prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

děkan Ekonomicko-správní fakulty


kancelář: 223
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7985
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra veřejné ekonomie
  Lipová 41A
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Děkan
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021: profesor, veřejná ekonomie, Masarykova univerzita
 • 2011: docent, veřejná ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
 • 2003: vysokoškolské doktorské, veřejná ekonomie, Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
 • 1996: vysokoškolské, učitelství matematika a fyzika, Mgr., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého Olomouc
Přehled zaměstnání
 • 2020 - děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity
 • 2016 - dosud: Ředitel výzkumného institutu Masaryk Univerzity Experimental Economics Laboratory (MUEEL)
 • 2010 - 2019: vedoucí Katedry veřejné ekonomie
 • 1998 - dosud: asistent, odborný asistent (2003), docent (2011), profesor (2021), Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, katedra veřejné ekonomie
 • 2007 - 2010: odborný pracovník, Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Pedagogická činnost
 • Veřejná ekonomie
 • Veřejná volba
 • Introduction to Experimental and Behavioral Economics
 • Metody zkoumání ve veřejném sektoru
Vědeckovýzkumná činnost (vybrané projekty)
 • 2020-2022: Nezamýšlené dopady povyšování v organizacích (GA20-12863S) - - Grantová agentura ČR
 • 2019-2022: MSCAfellow3@MUNI (CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0012727) - MŠMT ČR 2018-2020: Back and Forth: Striking the balance between self and other goals in negotiation. (GA18-21791S) - Grantová agentura ČR
 • 2017-2019: Tax Compliance with a Competitive Audit Selection Mechanism: An Experimental Approach (GA17-00496S) - Grantová agentura - hlavní řešitelČR
 • 2014-2016: Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí (GA14-06856S) - Grantová agentura ČR)- hlavní řešitel
 • 2013-2015: Experimentální analýza rozhodování při opakované volbě: ekonomické a politologické přístupy (MUNI/M/0045/2013) Grantová agentura Masarykovy univerzity. - hlavní řešitel
 • 2011: Vytvoření předmětu Veřejná volba (Public Choice). Fond rozvoje vysokých škol, č. 160/2011
 • 2008-2010: Analýza místních rozpočtů a jejich efektivnost ve vztahu k ochraně životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí ČR, SP/4I1/54/08
 • 2008 - 2009: Motivace ekonomického chování neziskových organizací - příspěvek k ekonomické teorii neziskového sektoru (Grantová agentura ČR; GA402/08/1693)
 • 2007 - 2008: Možnost zavedení "opt out" - vyvázání se ze základního povinného důchodového pojištění. (Výzkumný projekt MPSV ČR; HR 164/07)
 • 2005 - 2007: Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb (Grantová agentura ČR)
 • 2005 - 2006: Činitelé podněcující zakládání a rozvoj malých a středních podniků v České republice jako členské zemi Evropské unie (Grantová agentura ČR)
 • 2005: Koncepce zlepšení komunikace mezi ústřední státní správou a samosprávnými orgány, Ministerstvo vnitra ČR, VA20052005005. 1999-2004 : Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR ČR (MŠMT č.145600001)
 • 2001-2005 : Profesní samospráva jako fenomén občanské společnosti (Grantová agentura ČR, č. 402/02/1563)
 • 2001-2005 : Teoretické a metodologické aspekty institucionální podpory podnikání (Grantová agentura Akademie věd ČR, č. A 7167201)
Akademické stáže
 • 2019 Macquarie University, Vernon Smith Experimental Economics Laboratory, Sydney - visiting professor
 • 2016 Université Rennes 1, Faculté de sciences économiques de Rennes 1 - visiting professor
 • 2013 Universitá degli Studi di Piemonte Orientale Alessandria - studijní pobyt
 • 2008 Universitá degli Studi di Verona (studijní pobyt v rámci programu ERASMUS)
 • 2005 University College Dublin: Quantitative Methods in the Social Sciences - European Science Foundation scientific programme (2005)
 • 2004 Institute for Advancement Studies, Vienna: Quantitative Methods in the Social Sciences - European Science Foundation scientific programme (2004)
Univerzitní aktivity
 • 2021 - dosud: Člen Vědecké rady Masarykovy univerzity
 • 2018 - 2020: Člen Akademického senátu Masarykovy univerzity, předseda ekonomické komise (od 2019)
 • 2016 - 2020: Člen Panelu pro rovné příležitosti Masarykovy univerzity
 • 2014 - 2021: Člen oborové rady pro doktorský studijní program Sociální politika a sociální práce
 • 2013 - dosud: Člen vědecké rady ESF MU
 • 2012 - dosud: Místopředseda oborové rady programu Veřejná ekonomie
 • 2012 - dosud: Člen redakční rady časopisu Národohospodářský obzor-Review of Economic Perspectives
 • 2004 - 2010: Člen Akademického senátu ESF MU (2008 předseda)
Mimouniverzitní aktivity
 • 2020 - dosud: Člen oborové rady doktorského studijního programu "Regulace a behaviorální studia", Fakulta sociálně-ekonomická UJEV Ústí nad Labem
 • 2019 - dosud: Technologická agentura ČR, Program Eta, hodnotitel, člen odborného panelu
 • 2018 - dosud: Rada vlády pro vědu, výzkum a inovace, hodnotitel
 • 2018 - dosud: Hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro oblast Ekonomické obory
 • 2016 - 2019: člen vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
 • 2016 - dosud: člen vědecké rady Fakulty vojenského leadershipu, Univerzita obrany, Brno
 • 2014 - dosud: člen redakční rady časopisu European Financial and Accounting Journal (EFAJ)
 • 2012 - dosud: člen oborové rady doktorského studijního oboru Regionální a veřejná ekonomie, fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
 • 2013 - dosud: člen oborové rady oboru Ekonomika a management, Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany, Brno
 • 2012 - 2015: člen vědecké rady Obchodně podnikatelské fakulty, Slezská univerzita Opava
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2012: Cena děkana za rok 2011 v kategorii "Nejlepší odborná monografie" (1. místo)
 • 2012: Cena děkana za rok 2011 v kategorii "Nejlepší vědecký článek" (2. místo)
 • 2011: Cena děkana za rok 2010 v kategorii "Akademičtí pracovníci – vědecký článek" (2. místo)
 • 2010: Cena děkana za rok 2009 v kategorii "Akademičtí pracovníci – vědecký článek" (2. místo)
Vybrané publikace
 • FIŠAR, Miloš, Ondřej KRČÁL, Rostislav STANĚK a Jiří ŠPALEK. Committed to reciprocate on a bribe or blow the whistle: The effects of periodical staff-rotation in public administration. Public Performance & Management Review. 2021, roč. 44, č. 2, s. 404-424. ISSN 1530-9576. doi:10.1080/15309576.2020.1812410. URL info
 • FIŠAR, Miloš, Tommaso REGGIANI, Fabio SABATINI a Jiří ŠPALEK. Media negativity bias and tax compliance: experimental evidence. International Tax and Public Finance. USA: Springer US, 2021, roč. 1573-6970, č. 01, s. 1-53. ISSN 0927-5940. doi:10.1007/s10797-021-09706-w. URL info
 • SHAW, Daniel Joel, Kristína CZEKÓOVÁ, Martin GAJDOŠ, Rostislav STANĚK, Jiří ŠPALEK a Milan BRÁZDIL. Social decision-making in the brain: Input-state-output modelling reveals patterns of effective connectivity underlying reciprocal choices. Human Brain Mapping. Wiley-Liss, 2019, roč. 40, č. 2, s. 699-712. ISSN 1065-9471. doi:10.1002/hbm.24446. URL info
 • ŘÍKOVSKÝ, Jan a Jiří ŠPALEK. Determinants of Decision-making on the Mitigation of Global Environmental Issues in the Context of Subjective Rationality. Fresenius Environmental Bulletin. Freising: Birkhäuser Verlag, 2019, roč. 28, č. 1, s. 298-305. ISSN 1018-4619. URL URL info
 • SHAW, Daniel Joel, Kristína CZEKÓOVÁ, Rostislav STANĚK, Radek MAREČEK, Jiří ŠPALEK, Jan ŘEZÁČ, Lenka KOPEČKOVÁ, Tomáš URBÁNEK a Milan BRÁZDIL. A dual-fMRI investigation of the iterated Ultimatum Game reveals that reciprocal behaviour is associated with neural alignment. Scientific reports. London: NATURE PUBLISHING GROUP, 2018, roč. 8, č. 1, s. 1-13. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-018-29233-9. URL info
 • HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK a Jiří ŠPALEK. The Relationship between Public Subsidies and Unearned Revenues for Non-profit Organizations: Testing the Crowding-Out and Crowding-In Positions in the Czech Republic. Ekonomický časopis. Slovensko: SAP - Slovak Academic Press, 2017, roč. 65, č. 3, s. 263-281. ISSN 0013-3035. info
 • ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK, Laura FÓNADOVÁ, Marie HLADKÁ, Marie JAKUBCOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Markéta MATULOVÁ, Klára PLACIER a Zuzana PROUZOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 s. ISBN 978-80-210-8431-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8431-2017. URL info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar a Jiří ŠPALEK. Housing of Seniors in the Czech Republic: Challenges for Social Services. Journal of Social Service Research. Taylor & Francis, 2017, roč. 43, č. 5, s. 580-592. ISSN 0148-8376. doi:10.1080/01488376.2017.1345820. URL info
 • ŠPALEK, Jiří a Zuzana ŠPAČKOVÁ. Daňové úniky v laboratoři: Vliv kontextu na ochotu platit daně. Politická ekonomie. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 64, č. 5, s. 524-540. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1086. info
 • FIŠAR, Miloš, Matúš KUBÁK, Jiří ŠPALEK a James TREMEWAN. Gender Differences in Beliefs and Actions in a Framed Corruption Experiment. Journal of Behavioral and Experimental Economics. Elsevier, 2016, roč. 63, č. 63, s. 69-82. ISSN 2214-8043. doi:10.1016/j.socec.2016.05.004. URL info
 • FÓNADOVÁ, Laura, Jiří ŠPALEK a Vladimír HYÁNEK. Changes in Revenue Structure in Czech Non-profit Organizations during the Financial Crises: Has the Importance of Public Sources Changed? Ekonomický časopis. SAP - Slovak Academic Press, 2016, roč. 64, č. 7, s. 686-700. ISSN 0013-3035. info
 • ŠPALEK, Jiří a Zuzana ŠPAČKOVÁ. Daňová morálka a daňové úniky v ekonomických experimentech. Sociální studia. 2015, roč. 2015, č. 4, s. 57-72. ISSN 1214-813X. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar a Jiří ŠPALEK. Does Rent Deregulation Influence Housing Tenure Choice? The Case of the Czech Republic. Ekonomický časopis. SAP - Slovak Academic Press, 2014, roč. 62, č. 7, s. 692-708. ISSN 0013-3035. info
 • ŠPALEK, Jiří a Zuzana BERNÁ. Effectiveness of Charitable Lottery Design: Experimental Evidence from the Czech Republic and Russia. Ekonomický časopis / Journal of Economics. Bratislava: EÚ SAV, 2012, roč. 60, č. 3, s. 239-258. ISSN 0013-3035. info
 • RAGUSEO, Domenico, Martin KLUS a Jiří ŠPALEK. A simple in-class experiment on the efficient production of the pure public good touching the median voter theorem. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, roč. 60, č. 4, s. 319-326. ISSN 1211-8516. info
 • ŠPALEK, Jiří a Zuzana BERNÁ. Threshold effectiveness in contributing to the public good: Experiments involving Czech students. Prague Economic Papers. Praha: Oeconomica, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 250-267. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.399. URL info
 • ŠPALEK, Jiří. Veřejné statky: Teorie a experiment. 1. vyd. Praha: C.H, Beck, 2011. 224 s. Edice Ekonomie. ISBN 978-80-7400-353-0. info
 • ŠPALEK, Jiří. Dobrovolné přispívání na veřejný statek: mýtus nebo realita. In Medveď, J., Nemec, J. Verejné financie. 1. vydání. Bratislava: Sprint dva, 2011. s. 96-102. ISBN 978-80-89393-46-6. info
 • ŠPALEK, Jiří a Ondřej ČÁSTEK. Přínos učících se metod statistického rozpoznávání obrazů při hledání faktorů konkurenceschopnosti českých podniků. Ekonomický časopis/Journal of Economics. Bratislava: Ekonomický a Prognostický ústav SAV, 2010, roč. 58, č. 9, s. 922-937. ISSN 0013-3035. URL info
 • ŠENEKLOVÁ, Jitka a Jiří ŠPALEK. Jsou ekonomové jiní? Ekonomický model versus realita. Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2009, roč. 57, č. 1, s. 21-45. ISSN 0032-3233. info
 • DARMOPILOVÁ, Zuzana a Jiří ŠPALEK. Role of Interest Groups in Brokering Health Policy: The Case of Czech Health-Care Reform. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. Bratislava, 2009, Vol. II, No 1, s. 43-76, 33 s. ISSN 1337-9038. info
 • JAHODA, Robert a Jiří ŠPALEK. Pension Reform through Voluntary Opt-Out: The Czech Case. Finance a úvěr Czech Journal of Economics and Finance. Praha, 2009, roč. 59, č. 4, s. 309-333. ISSN 0015-1920. info
 • ŠPAČEK, David a Jiří ŠPALEK. Communication and Electronic Public Administration: Some Issues in the Context of the Czech System of Public Administration. In Public Administration and Public Policy in Emerging Europe & Eurasia: For Professionalism, Impartiality and Transparency. Ljubljana: NISPAcee, 2006. s. 1-14. ISBN 80-89013-28-7. info
 • ŠPALEK, Jiří a Dalibor MORAVANSKÝ. Evaluace predikcí daňových výnosů v ČR. Finance a úvěr Czech Journal of Economics and Finance. Praha, 2005, roč. 55, 3-4, s. 162-187. ISSN 0015-1920. info

13. 5. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info