doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Martin Horyna
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Obor habilitace Muzikologie
Habilitační práce (veřejná část) Studie k dějinám hudby a hudební teorie v Českých zemích
Datum zahájení 8. 12. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Masarykova univerzita)
prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
prof. PhDr. Barbara Maria Willi, Ph.D. (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
Oponenti prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 11. 2012
Datum zasedání VR fakulty 4. 12. 2014
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 3. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info