doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Martin Horyna
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Obor řízení Muzikologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 12. 2011
Datum ukončení řízení 1. 3. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Studie k dějinám hudby a hudební teorie v Českých zemích
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 11. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Masarykova univerzita)
prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
prof. PhDr. Barbara Maria Willi, Ph.D. (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 12. 2014