prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení ÚFI FSI VUT Brno
Obor řízení Fyzika kondenzovaných látek
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 12. 2001
Datum ukončení řízení 1. 5. 2002
Habilitační práce (veřejná část)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 3. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (FÚ AV ČR Praha)
prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (FSI VUT Brno)
doc. RNDr. Bohuslava Lencová, CSc. (ÚPT AV ČR Brno)
Ing. Josef Voltr, CSc. (FJFI ČVUT Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 3. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info