Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D.


kancelář: bud. A19/312
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4269
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská farmakologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení návrh předložen rektorovi
Datum zahájení řízení 13. 12. 2018
Habilitační práce (veřejná část) The effect of selected psychotropic substances on behavioural sensitization to methamphetamine in animal models
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. Thomas Tzschentke (Grünenthal GmbH)
prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., DSc. (Fyziologický ústav Akademie věd)
prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 6. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc. (1.LF UK v Praze)
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. (Ústav experimentálnej endokrinológie SAV)
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (Lékařská fakulta a VFN Univerzity Karlovy v Praze)
Prof. Emília Monteiro (- NOVA Medical School. Universidade NOVA de Lisboa)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 12. 2019