prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.

profesor – Ústav jazykovědy a baltistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.117
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3959
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Česká literatura
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 2. 2010
Datum ukončení řízení 1. 5. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy
Oponenti habilitační práce doc. PaedDr. René Bilík, CSc. (Trnavská univerzita - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Petr Poslední, CSc. (Univerzita Pardubice - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Pavel Vašák, DrSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 4. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Lubomír Doležel, CSc. (University of Toronto)
prof. Petr Steiner, Ph.D. (University of Pensylvania)
doc. PhDr. Kudrnáč, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Pavel Vašák, DrSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 9. 12. 2010
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Česká literatura
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 2. 6. 2017
Datum ukončení řízení 23. 5. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 3. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PaedDr. René Bilík, CSc. (SAV/Trnavská univerzita v Trnavě)
prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. (Univerzita Karlova)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (Filozofická fakulta MU)
prof. Dr. phil. Wolf Schmid (Univerzita Hamburk)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 6. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 27. 11. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info