doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.


Kancelář: bud. J/J126
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3959
E‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor jmenování Česká literatura
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 2. 6. 2017
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PaedDr. René Bilík, CSc. (SAV/Trnavská univerzita v Trnavě)
prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. (Univerzita Karlova)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (Filozofická fakulta MU)
prof. Dr. phil. Wolf Schmid (Univerzita Hamburk)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 3. 2018
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 7. 6. 2018
Datum zasedání VR MU
Stav řízení vědecká rada fakulty souhlasí s návrhem
Datum ukončení

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor habilitace Česká literatura
Habilitační práce (veřejná část) Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy
Datum zahájení 25. 2. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Lubomír Doležel, CSc. (University of Toronto)
prof. Petr Steiner, Ph.D. (University of Pensylvania)
doc. PhDr. Kudrnáč, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Pavel Vašák, DrSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
Oponenti doc. PaedDr. René Bilík, CSc. (Trnavská univerzita - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Petr Poslední, CSc. (Univerzita Pardubice - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Pavel Vašák, DrSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 4. 2010
Datum zasedání VR fakulty 9. 12. 2010
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 5. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info