doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta humanitních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 6. 2004
Datum ukončení řízení 1. 12. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Republika Slovinsko - příklad úspěšné transormace
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (UK - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h.c. (UK - Fakulta sociálních věd)
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 10. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů)
prof. PhDr. Michal Klíma, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů)
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 10. 2004
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Metropolitní univerzita Praha o.p.s.
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 19. 1. 2012
Datum ukončení řízení 23. 9. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info