prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Biofyzikální ústav AV ČR Brno
Obor řízení Biofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 5. 2002
Datum ukončení řízení 1. 11. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Cirkulární dichroismus a konformační izomerie DNA
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (FÚ UK Praha)
Ing. Jaroslav Šponar, DrSc. (ÚOCHBCH AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 10. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
RNDr. Ladislav Pivec, CSc. (ÚMG AV ČR Praha)
doc. RNDr. Petr Bouř, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 10. 2002
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Biofyzikální ústav AV ČR Brno
Obor řízení Biofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 15. 1. 2004
Datum ukončení řízení 20. 10. 2005
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR)
Členové doc. RNDr. Pavel Anzebacher, DrSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc. (JčU - Zdravotně sociální fakulta)
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Biofyzikální ústav AV ČR v Brně
Obor řízení Biofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 5. 5. 2006
Datum ukončení řízení 5. 11. 2007
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 4. 2007
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. (Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR Praha)
prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
doc.RNDr. Jan Nauš, CSc. (Palackého univerzita Olomouc, Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 4. 2007
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 29. 5. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info