prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Zástupce přednosty kliniky – I. interní kardioangiologická klinika


Telefon: 543 182 199
E‑mail:
Projekty

Nové metody v rehabilitaci pacientů s kompenzovaným chronickým srdečním selháním (NR7983)

Řešitel na MU: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2004 — 12/2006
Investor/Program:
Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ

Vliv 7-denní infuzní léčby prostaglandinem E1 versus dobutamin na renální funkce u těžkého srdečního selhání (IZ4298)

Řešitel na MU:
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/1997 — 1/1999
Investor/Program:
Ministerstvo zdravotnictví ČR / Problematika jednotlivých medicinských oborů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info