prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Zástupce přednosty kliniky – I. interní kardioangiologická klinika


Telefon: 543 182 199
E‑mail:
Školitel

Obor: Kardiologie

školitel doktorských studentů
Anna Chaloupka téma: Nové trendy ve výzkumu patofyziologie a terapie srdečního selhání

Obor: Vnitřní lékařství

školitel doktorských studentů
Lenka Špinarová absolvent 2000, téma: Tělesná zátěž u pacientů s chronickým srdečním selháním

Obor: Vnitřní nemoci

školitel doktorských studentů
Pavla Balcárková absolvent 2009, téma: Hodnocení kardiovaskulárních parametrů u pacientů po protinádorové léčbě
Ladislav Groch absolvent 2008, téma: Optimalizace léčby akutního infarktu myokardu
Lea Janáková absolvent 2006, téma: Tradiční a nové rizikové faktory ICHS a 24-hodinové monitorování TK u mladé populace
Ladislav Kabelka absolvent 2009, téma: Paliativní péče u neonkologických onemocnění
Luděk Pluháček absolvent 2007, téma: Farmakologické ovlivnění renálních funkcí u pacientů s těžkým srdečním selháváním
Robert Prosecký téma: Vliv rizikových kardiovaskulárních faktorů v brněnské populaci na hypertenzi
Ondřej Sochor absolvent 2014, téma: Prevalence kouření a užívání elektronických cigaret u produktivní populace města Brna v r. 2013. Průběžné býsledky Kardiovize Brno 2030
Stanislav Šárník absolvent 2008, téma: Funkční poruchy mikrocirkulace u chronické žilní nedostatečnosti

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info