MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

odborná asistentka – Psychiatrická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2230
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jméno, příjmení,titul: Jana Hořínková, MUDr., Ph.D.
 • Datum narození: 20.01. 1983
Pracoviště
 • Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno a Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • Lékařka
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002 - 2017: LÉKAŘSKÁ FAKULTA, MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA:
 • 2010 - 2017: doktorské studium, obor Sociální lékařství, titul Ph.D.
 • 2014: odborná specializace v oboru psychiatrie (atestační zkouška)
 • 2002 - 2009: magisterské studium, obor Všeobecné lékařství, titul MUDr.
Přehled zaměstnání
 • 2012 - dosud: PSYCHIATRICKÁ KLINIKA, FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO A MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA:
 • 2014 - dosud: odborná asistentka
 • 2015 - 2016: úvazek v rámci grantového projektu "Vytvoření komplexního programu zdravotně sociálních služeb vedoucí k prevenci dlouhodobé hospitalizace lidí se závažným duševním onemocněním"
 • 2013 - 2014: asistentka
 • 2012 - dosud: lékařka
 • 2009 - 2011: Psychiatrická nemocnice Brno
 • sekundární lékařka
Pedagogická činnost
 • PSYCHIATRICKÁ KLINIKA, LÉKAŘSKÁ FAKULTA, MASARYKOVA UNIVERZITA
 • Výuka psychiatrie magisterských a bakalářských oborů
 • ÚSTAV LÉKAŘSKÉ ETIKY, LÉKAŘSKÁ FAKULTA, MASARYKOVA UNIVERZITA
 • Výuka lékařské etiky studentů magisterského oboru Všeobecné lékařství
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2015 – 2018: Klinická hodnocení fáze III
 • 2017 – 2018: Klinické hodnocení fáze III u pacientů s depresivní poruchou – rater
 • 2015 – 2017: Klinické hodnocení fáze III u pacientů se schizofrenií – rater
 • 2015 – 2018: Grantové projekty
 • 2015 – 2018: Účast na grantu Ministerstva zdravotnictví ČR č. 15-31063A: Buněčné markery vedoucí ke specifické léčbě "na míru" schizofrenním pacientům
Vybrané publikace
 • BARTEČEK, Richard, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Emotional impulsivity is connected to suicide attempts and health care utilization in patients with borderline personality disorder. General Hospital Psychiatry. New York: Elsevier Science, 2019, roč. 56, JAN-FEB 2019, s. 54-55. ISSN 0163-8343. doi:10.1016/j.genhosppsych.2018.11.008. URL info
 • HOŘÍNKOVÁ, Jana, Richard BARTEČEK a Sylvie FEDOROVÁ. Electroconvulsive Therapy in the Treatment of Patient With Depressive Disorder After Traumatic Brain Injury, Intracranial Bleeding, and Polytrauma. Journal of ECT. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2017, roč. 33, č. 3, s. "E22"-"E24", 3 s. ISSN 1095-0680. doi:10.1097/YCT.0000000000000416. URL info
 • HOŘÍNKOVÁ, Jana a Richard BARTEČEK. Knowledge and attitudes of Masaryk University medical students towards electroconvulsive therapy (ECT). MEFANET journal. Brno: Facta Medica, 2016, roč. 4, č. 1, s. 33-43. ISSN 1805-9163. info
 • HOŘÍNKOVÁ, Jana. Problematika autonomie v psychiatrii. In Vasil Gluchman. Perspektívy profesijnej etiky. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014. s. 89-104. ISBN 978-80-555-1104-7. info
 • HOŘÍNKOVÁ, Jana. Electroconvulsive therapy as an ethical dilemma. Ethics & bioethics. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, roč. 4, 3-4, s. 165-180. ISSN 1338-5615. info

17. 6. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info