Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.


Kancelář: bud. U1/227A
Úvoz 244/33
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4035
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor habilitace Obecná psychologie
Habilitační práce (veřejná část) Měření v psychologii
Datum zahájení 3. 2. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. (UPJŠ v Košicích - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. (SAV Košice - Společenskovědní ústav)
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum ukončení 27. 3. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info