Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.


kancelář: bud. C/C.528
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4035
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Obecná psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 3. 2. 2011
Datum ukončení řízení 27. 3. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Měření v psychologii
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. (UPJŠ v Košicích - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. (SAV Košice - Společenskovědní ústav)
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)