Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.


Kancelář: bud. U1/227A
Úvoz 244/33
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4035
E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Helena Klimusová, nar. 13.1.1973
Pracoviště
 • Psychologický ústav FF MU
  A.Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1997: Filozofická fakulta MU Brno, jednooborová psychologie
 • 2004: Filozofická fakulta MU Brno, obecná psychologie - Ph.D.
Přehled zaměstnání
 • červen 2006 - dosud: Rektorát MU, koordinátor pro přijímací řízení
 • 2002-dosud: Psychologický ústav FF MU, asistentka
 • 2001-2002: Psychologický ústav FF MU, asistentka (částečný úvazek)
 • 1997-2002: Psychologický ústav AV ČR Brno, odborný pracovník
Pedagogická činnost
 • Matematické a statistické metody pro psychology
 • Analýza dat
 • Anglická psychologická terminologie
 • Dějiny psychologie
 • vedení diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2004-2006 spolupracovnice na výzkumném projektu "Etické problémy psychodiagnostiky"; financován GA ČR (hlavní řešitel prof. Svoboda)
 • 2002-2004 spolupracovnice na výzkumném projektu "Předpoklady životní spokojenosti současné adolescentní mládeže: osobnost, hodnoty a společenské perspektivy"; financován GA ČR (hlavní řešitelka dr. Dosedlová)
 • 2002-2003 spolupracovnice na výzkumném projektu "Profese ženy a rodinné soužití rozdíly v názorech českých mužů a žen dvou věkových generací na roli ženy a srovnání se situací v EU"; financován GA ČR (hlavní řešitelka Mgr. Rašticová)
 • 1999-2001 řešitelka výzkumného projektu "Psychometrická ekvivalence klasické a počítačové administrace psychodiagnostických metod"; financován GA ČR
 • 1994-1998 spolupráce při statistickém zpracování výzkumného projektu MŠMT Obecná škola
Akademické stáže
 • 1999 Essex Summer School in Social Science Data Analysis and Collection, University of Essex, Velká Británie
 • Studijní pobyty:
 • 1996 Katholieke Universiteit Leuven, Belgie
 • 1995 The Lillehammer College, Norsko
 • 1994 Vrije Hogeschool Driebergen, Holandsko
Universitní aktivity
 • členka oborové rady Psychologie
Vybrané publikace
 • KLIMUSOVÁ, Helena a Iva BUREŠOVÁ. Depressive Symptoms and Suicidal Ideation among Czech Adolescents. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments II. Lisboa, Portugal: InScience Press, 2016. s. 45-51, 7 s. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-99389-4-6. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Subjective Health Problems in the Context of Personality Characteristics and Health-Related Behavior in Czech Adolescents. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments II. Lisboa: InScience Press, 2016. s. 155-162, 8 s. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-99389-4-6. URL info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Martin JELÍNEK. Association of Optimism and Health-Related Behavior with Mental Health in Czech Adolescents. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X.. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. s. 598-605, 8 s. ISSN 1877-0428. doi:10.15405/epsbs.2016.11.62. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Ivo ČERMÁK. Cross-informant agreement and teacher nomination technique in the assessment of children behavior problems. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments. Lisboa, Portugal: InScience Press, 2014. s. 174-182, 9 s. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-97866-9-1. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva a Helena KLIMUSOVÁ. Relationships with parents and peers, attitudes towards school, and preferred spare-time activities in young adolescents reporting self-harm. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments. Lisboa, Portugal: InScience Press, 2014. s. 45-54, 10 s. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-97866-9-1. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Psychometrické vlastnosti dotazníku GPP-I : vliv formátu odpovědí. In Blatný, M. ; Jelínek, M. ; Květon, P.; Nielsen, V.; Vobořil, D.. Sociální procesy a osobnost 2013 : včera, dnes a zítra. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2014. s. 154-160, 7 s. ISBN 978-80-86174-21-1. URL info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. The impact of parent-child and peer relationships on depressive symptoms and self-esteem in early adolescence. In Pracana, C.; Silva, L.. Inpact 2013. International Psychological Applications Conference and Trends. Book of Proceedings. Lisbon, Portugal: Wiars, 2013. s. 26-30, 5 s. ISBN 978-989-97866-0-8. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ a Veronika HRUBÁ. Relationships with parents and peers, attitudes towards school, and preferred spare-time activities in young adolescents reporting self-harm. In Pracana, C.; Silva, L. Inpact 2013. International Psychological Applications Conference and Trends. Book of Proceedings. Lisbon, Portugal: Wiars, 2013. s. 31-34, 4 s. ISBN 978-989-97866-0-8. URL info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Přesvědčení vysokoškolských studentů o zdraví. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 83-101, 19 s. ISBN 978-80-263-0386-2. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ a Mojmír SVOBODA. Možnosti objektivních testů osobnosti. In Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality a motivácií. Bratislava, SR: Stimul, Bratislava, 2007. s. 25-26, 2 s. ISBN 978-80-89236-29-9. info
 • SVOBODA, Mojmír a Helena KLIMUSOVÁ. Stan, potrzeby i perspektywy diagnostyki psychologicznej w Republice Czeskiej. Czasopismo Psychologiczne, Poznań, Polsko: Instytut Psychologii UAM, 2006, roč. 12, č. 1, s. 7-19. ISSN 1425-6460. info
 • ČERMÁK, Ivo, Helena KLIMUSOVÁ a Hana VÍZDALOVÁ. Deprese v dětství a její vztah k problémům chování. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha: Academia, 2005, roč. 49, č. 3, s. 223-236. ISSN 0009-062X. info
 • BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Life Satisfaction of Adolescents in Relation to their Value Orientation. In Psychology and Health. Oxfordshire, United Kingdom: Brunner-Routledge, 2004. s. 21-22, 2 s. ISSN 0887-0446. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Ekvivalence tradiční a počítačové formy testu IST-70. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 2003, roč. 47, č. 6, s. 562-572. ISSN 0009-062X. info
 • JELÍNEK, Martin, Helena KLIMUSOVÁ a Marek BLATNÝ. Stabilita a trendy vývoje inteligence u dětí ve věku 3-15 let. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 2003, roč. 47, č. 5, s. 392-404. ISSN 0009-062X. info
 • KVĚTON, Petr a Helena KLIMUSOVÁ. Metodologické aspekty počítačové administrace psychodiagnostických metod. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 2002, roč. 46, č. 3, s. 251-264. ISSN 0009-062X. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena. Standardy pro pedagogické a psychologické testování - zdroj inspirace. In Psychologické dny 2002 - "Kořeny a vykořenění". Olomouc: ČMPS, Psychologický ústav AV ČR, 2002. s. 28-35, 8 s. ISBN 80-86174-05-0. info
 • ČERMÁK, Ivo a Helena KLIMUSOVÁ. Indikátory impulsivní agrese. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 2000, roč. 44, č. 5, s. 424-432. ISSN 0009-062X. info

30. 10. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info