Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Klinická psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 2. 2016
Datum ukončení řízení 1. 4. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Intelektově nadané děti
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Zveřejnění kapitoly 8 podléhá licenční smlouvě č. 343/13 uzavřené mezi autorkou a nakladatelstvím Grada dne 14. 11. 2013 na autorské dílo Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. (Masarykova univerzita - emeritní profesor)
doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. PhDr. Ľuba Končeková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešově)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 11. 2016 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (Masarykova univerzita)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 9. 2. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info